İzmir Protestan Kilisesi

İbadet Saatleri

Pazar Günü: 12:00-14:00

Kilise Adresi (Harita)

Atatürk Caddesi
Dalyan Gümrük İşhanı
No:398 D:802 K:8
Alsancak - İzmir

İletişim