Kilisemizin Sembolü

En Eski Sembollerimizden

Kesişen dört çizgiden oluşan bir dairenin sembolü, Hristiyanlık inançlarının eski bir işaretidir.

Rab İsa ilk öğrencilerini çağırdığında onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım” dedi. (Markos 1:17). Balığın sembolü başlangıçta bu çağrıdan geliyor, çünkü On-İki’nin çoğunun mesleği balıkçılıktı.

Grekçede, balık ΙχΘΥΣ (ikthus) olarak yazılıyor. Fakat bu harfler de Hristiyanlığın en erken inanç açıklaması için bir kısaltmasıdır.

Ι Ιησούς (İyesu—İsa)

χ Χριστός (Kristos —Mesih)

Θ θεός (Theos—Tanrı)

Υ υιός (Huios—Oğlu)

Σ σωτήρας (Sotiras—Kurtarıcı) (veya Ϲ yarımay sigması)

İnancımızın sembolü

Beş harfin tamamı üst üste bindirildiğinde kilise sembolümüzü oluşturan “çark” şekli görülmektedir. Bu sembol, Kurtarıcımız İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğuna olan inancımızı temsil eder.

Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta da şudur: Hristiyanlar İsa Mesih’in hem kurtarıcı olarak hem de Tanrı’nın Oğlu olarak inanmışlardır. Bu sembol 2. Yüzyılında çok fazla yaygın olduğunu bugün ki Efes Antik Kentin sokaklarında görebiliriz.

Hatta, en erken kiliselerden çok fazla kiliselerin ana mimar şekli, bu kutsal şekille yapılmış. Örneğin Filipus’un Kilisesi Hieropolis Denizli ve Aya Sofya İstanbul’da bu şekil görülmektedir.

İlk Hristyanlar, haçı, staurogramı, chi-ro, balık, ve bu dümeni sembolleri inançlarını ilan etmek için kullanmışlardır.

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın