Tanrı Tek Değil Mi?

Tanrı Tek Değil Mi?

Hristiyanlık tek tanrılı bir dindir. Hristiyanlar Tanrının tek olduğuna iman ederler. Tanrı’yı İsa Mesih’e olan imanımız aracılığıyla tanırız (Yuhanna 14:6) ve Kutsal Ruh her gün Tanrı için yaşamamıza yardım etmek üzere içimizde çalışır.

daha fazla bilgi edinin