Romalılar Serisi

Romalılar Serisi

Yasa ve Müjde Ayrımı | Romalılar 3:1-8 19 Şubat 2023 Müjde Nedir? Kardeşler, Müjde nedir? Bu soru bize basit gibi gelen ama cevaplamakta zorlandığımız sorulardan birisi. Şimdi size bir kağıt ve kalem versem ve ‘Müjde’yi, İyi Haberi, bir sayfada basit bir şekilde...
Vahiy Serisi

Vahiy Serisi

Kim Dayanabilir? | Vahiy 6:12-17 01 Kasım 2020Kim Dayanabilir?Rab İsa Mesih’in Sevgili Kilisesi, Geçen haftalarda özellikle Vahiy 4-7 bölümlerindeki yedi mührün açılışına baktık. İlk dört mührün açılışında, mahşerin dört atlısının Kelam'ın vaaz edilmesiyle bağlantılı...
Koloseliler 2020 Serisi

Koloseliler 2020 Serisi

Mesih’teki Birliğimiz: Vaftiz Gerçeği | Koloseliler 2:9-15 21 Şubat 2021Mesih’teki Birliğimiz: Vaftiz GerçeğiKoloseliler 2:9’da Pavlus Mesih’i gerçek ve tam bir insan olarak tanıtıyor. Çarmıha gerildiği gün yeryüzünün sarsıldığı ve göklerin karardığı Galile...
Mesih’e Doğru Vaaz Serisi

Mesih’e Doğru Vaaz Serisi

Umudumuz ve İbadetimiz | İbraniler 7:11-19 17 Temmuz 2022Umudumuz ve İbadetimiz Ağıt ve Sevinç | Ağıtlar 1 29 Mayıs 2022Ağıtlar ve Sevinç   Aylardır Eski Antlaşma’nın hikayelerini takip ediyoruz. Ve Eski Antlaşma hikayelerinin Tanrı’nın huzuruna girmekle ve...
Diğer Vaazlar | Rev. Çağdaş Coşkun

Diğer Vaazlar | Rev. Çağdaş Coşkun

Çarmıha Gerilmiş Mesih’in Müjdesi | 1. Korintliler 15:1-11 11 Eylül 2022İsa Mesih'in Müjdesi Rab İsa Mesih’in sevgili kilisesi, Cemal Süreyya “Üstü Kalsın” adlı şiirinde “her ölüm erken ölümdür” yazarak aslında ölümün bizlere ne kadar da yabancı olduğunu ve...