Tam Bir Cesaretle | Elçilerin İşleri 28:11-31

Tam Bir Cesaretle Dirilmiş olan Rabbimizin de söz vermiş olduğu gibi, Pavlus’un Yeruşalim’den Roma’ya yolculuğu tamamlanıyor. Elçilerin İşleri kitabında Pavlus’un yolculuğu nasıl tamamlanıyorsa bizim de Elçilerin İşleri yolculuğumuz bugün bu vaazımızla...

Gemi Kazası | Elçilerin İşleri 27:1-28:10

Gemi Kazası Birçok Pastör bugün okuduğumuz ayetleri okudukları zaman bu konuda nasıl vaaz vereceklerini bilemiyorlar. Umarım siz de kendi kendinize, “Buradaki gemi kazası hikayesinden ne çıkaracak acaba?” diye soruyorsunuzdur. Bir yandan, karakter çalışmalarına...

Pavlus’un Beşinci Savunması | Elçilerin İşleri 26:1-32

Pavlus'un Beşinci Savunması Umut kelimesi aklınıza neler getiriyor? Türkiye’de en çok kullanılan isimlerden birisi de Umut-Ümit isimleridir. ‘Umudumuz Şaban’ filmini izleyen var mı? Kemal Sunal köy muhtarlığına aday olup köye umut getirmek istiyor. Umut...

Pavlus’un Dördüncü Savunması | Elçilerin İşleri 25:1-27

Pavlus'un Beşinci Savunması Umut kelimesi aklınıza neler getiriyor? Türkiye’de en çok kullanılan isimlerden birisi de Umut-Ümit isimleridir. ‘Umudumuz Şaban’ filmini izleyen var mı? Kemal Sunal köy muhtarlığına aday olup köye umut getirmek istiyor. Umut...

Pavlus’un Üçüncü Savunması | Elçilerin İşleri 24:1-27

Pavlus'un Üçüncü Savunması Bazen yüksek profilli adli vakalar görüldüğünde bazıları istedikleri sonucu alamayınca ya da kararı etkilemek için sokak gösterileri yapıp çevreyi yakıp yıkmaya başlıyorlar. Bazılarının adil olmadığını düşündükleri bir karar...

Pavlus’un İkinci Savunması | Elçilerin İşleri 22:30-23:22

Pavlus'un İkinci Savunması Yahudiler tarafından dövülen, Romalılar tarafından tutuklanan Pavlus, ölüm tehlikesi altında ikinci savunmasını veriyor. Burada birçok kişiden ve gruplardan bahsedildiği için konuyu kısaca özetleyip burada bahsedilen olayı anlatmak...

Pavlus’un Birinci Savunması | Elçilerin İşleri 21:37-22:29

Pavlus’un Birinci Savunması Mormonlar inançlarının gerçek olduğunu kanıtlamak için ‘bağrımda bir yanma hissediyorum’ diyorlar. İnançlarını kendi hisleriyle doğruluyorlar. Birçok evanjelik Hristiyan da kişisel iman etme öyküleriyle Hristiyanlığı...

İkinci Seyahatname: Paganlara Vaaz | Elçilerin İşleri 17:16-34

İkinci Seyahatname: Paganlara Vaaz Pavlus Atina’dan ayrılıp Korint’e gidiyor (a. 1). Korint’te bir buçuk yıl kadar kaldığını görüyoruz (a. 1-17). Sonra bir gemi yolculuğuyla Suriye bölgesine geri dönüyor (a. 18). Suriye bölgesine giderken Efes’e uğruyorlar...

Birinci Seyahatname: Modern Hizmet Modeli | Elçilerin İşleri 14:1-28

Birinci Seyahatname: Modern Hizmet Modeli Batıdaki bazı ülkelerde bazıları kendilerini profesyonel kilise kurma ve büyütme uzmanı olarak görüyorlar. Bu kişiler gerçekten çok ilginç insanlar! Kendi geliştirdikleri teknikleri, modaları bir şekilde satıyorlar....

Birinci Seyahatname: Kutsal Ruh’un Hizmeti | Elçilerin İşleri 13:4-52

Birinci Seyahatname: Kutsal Ruh'un Hizmeti “Daha gelmedik mi?” “Ne zaman varacağız?” “Ne kadar kaldı?” Yolculuğa çıktığımızda çocuklar buna benzer sorular soruyorlar, değil mi? Çocuklar hepiniz bu soruları sormuşsunuzdur. Biz de seyahate çıktığımızda bunları...

İlk Misyonerleri Göndermek | Elçilerin İşleri 12:25-13:4

İlk Misyonerleri Göndermek Misyoner nedir? Bir kişi nasıl misyoner olur? Kilise’nin bir kurum olarak misyonda oynadığı rol nedir? Kurtuluş müjdesini yayma amacını güden misyonerlik girişimleri ve gayretleri hakkındaki bu tür soruları fazla düşünmüyoruz....

Kilisenin Zulme İhtiyacı Var | Elçilerin İşleri 11:19-12:24

Kilisenin Zulme İhtiyacı Var Bugün Yeni Antlaşma okumamızda Romalılar 1:16’yı okuduk: ‘Çünkü Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin -önce Yahudiler'in, sonra Yahudi olmayanların- kurtuluşu için Tanrı gücüdür.’ Geçen senelerde içerisinde...

“Onlar” Kiliseye Geldikleri Zaman | Elçilerin İşleri 11:1-18

“Onlar” Kiliseye Geldikleri Zaman Elçilerin İşleri 10’da Kornelyus’un nasıl iman ettiğini görmüştük. Kornelyus’un iman edişinin ne kadar büyük bir mucize olduğunu anlıyor musunuz? Kornelyus’un iman etmesi ateistliğiyle övünen Richard Dawkins’in bugün...

İncil’in Harika Mesajı | Elçilerin İşleri 8:1-40

İncil’in Harika Mesajı   Bugün İncil’deki kurtuluş müjdesinin ne kadar harika olduğunu anlatmak istiyorum. Önceden belirlenme konusunun değil, Mesih’in kimin uğruna öldüğü konusunun değil, milenyum görüşlerinin değil, bugünkü İsrail milletinin...

Neden Diyakonlara İhtiyacımız Var? | Elçilerin İşleri 6:1-7

Neden Diyakonlara İhtiyacımız Var? Geçmişimize baktığımızda yaşamlarımızın krizlerle, baskılarla ve yaşamın getirdiği streslerle şekillendiğini görürüz. Bazılarımız erken yaşta bir yakınımızı kaybetmiş olabiliriz, ama bu şekilde hayatın getirdiği...

Kilise Büyüme İronisi | Elçilerin İşleri 4:32-5:42

Kilise Büyüme İronisi İsa Mesih kilisesini nasıl büyütüyor? Bu ayetlere kadar Elçilerin İşleri kitabını incelediğimizde Kutsal Ruh’un dökülüşü ile ve Kelamın vaaz edilmesi aracılığıyla kilisesini büyüttüğünü öğrendik. Dördüncü bölüme...

Zulme Uğrarken Güçleniyoruz | Elçilerin İşleri 4:1-31

Zulme Uğrarken Güçleniyoruz Size ‘bir kiliseyi bina etmek için tartışmasız gerekli olan şeyleri listeleyin’ diye sorsam, neleri listelerdiniz? Umarım listenizin başına Kelam, dua sakramentler, birbirimiz için olan sevgimiz, ve kayıp insanlar için bir yüreğe...

Sakatları Ayağa Kaldıran Diri Kurtarıcı | Elçilerin İşleri 3:1-26

Sakatları Ayağa Kaldıran Diri Kurtarıcı Hepimiz “Mucize!” olarak adlandırılan haberleri duyuyoruz. Geçenlerde Afrika’da bir ölüyü tabuttan diriltip ayağa kaldırdığını iddia eden bir şifacının yaptığı şarlatanlığı duymuşsunuzdur. Daha sonra bütün bunların...

Vaftiz Lütfu | Elçilerin İşleri 2:37-41

Vaftiz Lütfu Rabbimiz göklere alınmadan önce kendi temsilcileri olan elçilerine şu emri vermişti: “Gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.” (Matta 28:19). Vaftiz iki şeyi ihtiva eder: su...

Pentekostal Kilise | Elçilerin İşleri 2:42-47

Pentekostal Kilise İlk kez kilisemizi ziyaret edenler neler görmek isterler? Bizler kilisemizin görünümünü, ibadet düzenini ziyaretçilerin beklentilerine göre mi belirlemeliyiz? Peki, siz neye değer veriyorsunuz? Kilisenin en önemli karekteristik...