Kesin Güvenceye Sahip Olabiliriz | Romalılar 8:1

Kesin Güvenceye Sahip Olabiliriz yüzyıl vaizlerinden birisi bu bölüm için “imanlıların en büyük bölümü” diyor, ya da bize göre Anayasal Haklarımızın listesi gibi bir şey. Fakat burada haklarımız değil Rabbimiz İsa Mesih’te olan bereketlerimiz listeleniyor. İşte bu...

Bizler Zaten Aklandık | Romalılar 3:21–26

Bizler Zaten AklandıkYargı gününde Mesih’te olmayan bir kişinin bana gelip ‘Vaazlarını dinledim ama vaazlarında bana gerçeği anlatmadın’ demesi yerine binlerce insanın ‘Vaazlarını dinledik ama sen vaazlarınla duygularımızı incittin’ demelerini tercih ederim. Bazı...

Sadece İsa Kurtarır | İbraniler 7:11–28

Sadece İsa Kurtarır Neye inandığımızı ve neden inandığımızı bilmemiz gerekir, değil mi? Bizler Hristiyanız. Bizler Protestanız. Bizler Kutsal Yazılara dönüş anlamına gelen Reform hareketiyiz. Bizler Kalvinistiz. Bizler Presbiteryeniz. Nedenini biliyor musunuz? Roma...

Temelimiz Kutsal Yazılardır | 1. Korintliler 4:1–6

Temelimiz Kutsal Yazılardır Küçük çocukları yetiştirirken aileler olarak olumsuzluk ekini çok kullanıyoruz: “Yapma, öyle yapma, ona dokunma, koşma, bağırma...” Ama sonra belli bir yaşa geldiklerinde onları yaşama daha olumlu bir şekilde hazırlamaya başlıyoruz:...

Bizler Reform Katolikleriz | Yaratılış 3

Bizler Reform Katolikleriz Hikayeyi duymuşsunuzdur. Azizler Günü’nün Arifesinde 31 Ekim 1517 tarihinde Martin Luther Wittenberg Üniversitesi’nin ilan tahtası olarak kullanılan Schlosskirche’nin (Şato Kilisesi) kapısına gidip 95 Tezi kapıya çaktı. O zamanlar ilanlar...