Sıkça Sorulan Sorular

Ve Kaynaklar

İsa Mesih

Gerçekten yaşamış mı? Peygamber midir? İsa Tanrı mıdır? İsa Tanrı’nın Oğlu mudur? Nasıl Tanrı olabilir?

Tanrı

Üçlü Birlik Nedir? Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir? Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesi kullanmak doğru mudur? Kutsal Ruh nedir ve kimdir? Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap değiştirildi mi? Yahudilerin kitabını Hristiyanlar tanır ve inanır mı? İncil değiştirildi mi? Değiştirildiyse ne zaman değişti?

Kilise

Hristiyanlıktaki vaftizin anlamı nedir? Rabb’in Sofrası (Komunyon) anlamı nedir? Hristiyanlıkta Meryem’in yeri nedir?

Dinler

Haç neden Hristiyanların sembolü olmuştur? Hristiyanların cinler hakkındaki görüşleri nasıldır? Tanrı’nın insandan beklentileri nedir?  Bütün dinler aynı şeyi anlatmıyor mu? Tanrı tek değil mi? Bir dinden çıkıp başka dine girme hakkım var mı?

Günah

Çocuklar günahlı mıdır? Orijinal günah nedir? Tanrı, İyi ve Kötülüğü Bilme ağacını Aden Bahçesine koyup neden yasaklamıştır?

Etik

Hristiyanlıkta ahlak nedir? Hristiyanların kiliseye giderken ibadet kıyafeti var mıdır?

Bilim ve Tarih

İsa gerçekten yaşadı mı? Bir insanın gerçekten yaşadığını nasıl anlarız veya bilebiliriz? İsa Mesih Gerçekten de Ölümden Dirildi mi? İncil nasıl yazıldı?