Zindancı ışık getirtip içeri daldı. Titreyerek Pavlus’la Silas’ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak, “Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?” diye sordu.
Onlar, “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” dediler.

Elçilerin İşleri 13:29-31

Kurtuluşa Giden Roma Yolu

  Sorun

Bir problemimiz var. Hayat, kainat ve her şey o kadar yüce, o kadar kutsal, o kadar mükemmel bir varlık tarafından yaratılmıştır ki, hiç kimse O’nun huzuruna çıkmaya layık değildir. Kimse. Kaç kez kiliseye gittiğinizin veya İncil’i kaç kez okuduğunuzun veya kaç kişiyi vaftiz ettiğinizin veya kaç evsiz insanı beslediğinizin veya hayır kurumlarına ne kadar para bağışladığınızın veya ne kadar önemli olduğunuzun önemi yok. Hiç kimse Tanrı’nın huzurunda olmayı hak etmez.

Yazılmış olduğu gibi: “Hiç kimse doğru değildir, hayır, kimse;

Romalılar 3:10

Çünkü hepsi günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.

Romalılar 3:23

  Sonuçlar

Günahkar doğamızdan dolayı Tanrı’nın huzurunda olmayı haketmiyoruz. Günahlarımızın sonucu olarak hem ruhsal hem de fiziksel olarak ölüyoruz.

 Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.

Romalılar 5:12

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

Romalılar 6:23

  Kapsam

Yargı günü (hesap günü) geldiğinde hiç kimse “ama, kimse bana senden bahsetmedi” diyemeyecek. Tanrı kendisini dünyadaki herkese açıklamıştır. Evrenin başlangıcından yaşam için ince ayarına, insan genetiğinde depolanan 100 ansiklopedi cildi değerindeki bilgiye kadar, Tanrı’nın parmak izleri yarattığı her yerde vardır.

 

 Çünkü Tanrı’ya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri –sonsuz gücü ve Tanrılığı– dünya yaratılalı beri O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.

Romalılar 1:19-20

  Çözüm

Hiçbirimiz Tanrı’nın huzuruna çıkmayı hak etmesek de bir müjde var! Tanrı, hak ettiğimiz cezayı üstlenen ve hesabı bizim yerimize ödeyen Oğlu İsa Mesih’te bu soruna bir çözüm sağladı. Günahlarımızdan kurtuluşumuzu kendi çabamızla elde edemeyeceğimizden, yapılması gereken her şeyi Tanrı’nın kendisi yapmıştır. Önce “iyi bir insan” olduktan sonra Tanrı’nın bizi kabul etmesi diye bir şey yok. Bizi kurtarmak için ilk olarak gelen Tanrı’nın kendisiydi.

Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.

Romalılar 5:8

Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.

Romalılar 3:25

Yalnız bu kadar da değil, bizi şimdi Tanrı’yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı’nın kendisiyle de övünüyoruz.
Romalılar 5:11

  Yanıt

Bu kurtuluş armağanını almak için yapmanız gereken tek şey, yaşamınızda İsa Mesih’e Rab olarak ihtiyacınız olduğunu ve İsa Mesih’in günahlarınız için ölümden diriltildiğini kabul etmektir. Esas olan İsa Mesih’e olan imanınızdır, yani ağzınızdan çıkan bazı sözler sizi günahsızlaştırmıyor. Sizi aklayan Rabbe olan imanınızdır. Tüm yüreğinle İsa Mesih’in müjdesine inanmalısınız.

İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.

Romalılar 10:9-10

  Güvence

Bu antlaşmanın doğru olduğunu biliyoruz, çünkü Tanrı’nın Kelamı böyle söylemektedir.

“Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.”

Romalılar 10:13

  Sonuç

İsa Mesih hayatınızı yöneten Rab olarak günahlarınızın bedelinin ödendiğini, sonsuza dek O’nun huzurunda kalacağınızı ve hiçbir şeyin bu gerçeğin olmasını engelleyemeyeceğini garanti ettiği için O’nda huzur bulabilirsiniz.

Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz.

Romalılar 5:1

Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.

Romalılar 8:1

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

Romalılar 8:38-39