İzmir Protestan Kilisesi » İnancımız – Reform Teolojisi Nedir?

Neye İnanıyoruz?

Reform Teolojisi Nedir?

Reform Teolojisi nedir?

Hristiyan Reform inancı, özetle öze dönüş anlamına gelmektedir. Hristiyanlık, bilindiği üzere, Orta Çağ döneminde Roma Katolik Kilisesi’nin yozlaşmış teolojik ve ciddi uygulama sorunlarıyla mücadele ediyordu. Katolik Kilisesinin yaptığı Kelam dışı uygulamalar, halkın bir kısmını rahatsız etse de halkın teolojik açıdan yapabilecekleri hiçbir şey yoktu, çünkü halkın Kutsal Kitap’ı okuyabilme izni yoktu.

Ne var ki bir ilahiyat okuluna, rahip olmak üzere girmiş olan Martin Luther, Kutsal Kitap’ı okuduktan sonra bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Bunun üzerine herkesçe bilinen 95 Tez’i kilisenin kapısına çiviledi ve böylece Avrupa’da büyük Protestan Reformu başlamış oldu.

Reformun tarihsel özeti bu olsa da Reformla birlikte gelmiş olan ciddi teolojik öğretiler de vardı. Aslına bakacak olursak, Protestan Reformu’nun asıl amacı, kiliseye yeni bir doktrin getirmek değil, tam tersine, kiliseyi ilk yüzyıldaki gibi tarihsel ve Kutsal Yazılar’daki Hristiyanlığa geri döndürmekti. Başka bir deyişle, Reform yeni bir inanç akımı değil, tam tersine, Kutsal Kitap Hristiyanlığı’nın özüdür, yani öze dönüştür. Ne var ki öze dönüş hareketi, yalnızca kilisenin kapısına çivilenmiş bildiriyle sınırlı kalmadı. Şöyle ki, Calvin, Zwingly, Bullinger ve Bucer gibi teologlar, Tanrı’nın Sözünü, bilgisiz ve yanlış eğitilmiş halka öğretmek için büyük gayret sarf ederek çabaladılar.

Reform teolojisinin bazı temelleri vardır. Bu temeller Kutsal Kitap’ın kurtuluş öğretisine dayanmaktadır ve Bu öğretileri kısaca ‘5 Sola’ ve ‘Kalvinizm’ olarak özetleyebiliriz. Sola, Latince “Yalnızca” anlamına gelmekte olup, bir Hristiyan’ın inancı ve kurtuluşu için nelerin gerektiğini açıklayan kısa bir listedir: 

  • Sola Scriptura (Yalnızca Kutsal Kitap)
  • Sola Gratia (Yalnızca Lütuf)
  • Sola Fide (Yalnızca İman)
  • Solus Cristus (Yalnızca Mesih)
  • Soli Deo Gloria (Yalnızca Tanrı’nın Yüceliği)

Reformun bir diğer önemli öğretisi de Kalvinizmdir. Bir kişinin Reformcu olarak nitelendirilmesi için bu temel öğretileri kabul etmesi gerekmektedir, zira bunlar, bir Protestan’ı, Katolik’ten ve Ortodoks’tan ayıran öğretilerdir. Kalvinizm, 5 Sola’dan farklı olarak kurtuluş doktrini (soteriyoloji) konusundaki öğretisi daha da ayrıntılıdır ve aşağıdaki gibidir:

  • Tamamen Bozulmuşluk (İnsan, günahta ölüdür ve Tanrı’yla ilgili doğru kararlar veremez)
  • Koşulsuz Seçim (Tanrı insanı, insanın vermiş olduğu herhangi bir karara veya niteliğe dayalı olmadan kurtuluş için seçmiştir)
  • Sınırlı Kefaret (Mesih kanını yalnızca seçilmiş olanlar için akıtmıştır)
  • Karşı Konulamaz Lütuf (Tanrı’nın seçmiş olduğu kimseler, Tanrı’nın lütfuna karşı koyamazlar)
  • Kutsalların Dayanması (Tanrı’nın seçimiyle kurtulmuş olanlar, asla kaybolmayacaklar ve Yargı Gününe kadar korunacaklar)

Bu öğretilerin tümü, Presbiteryen iman ikrarı olan Westminster İnanç Açıklamasında ayrıntılarıyla yazılmıştır. Dilerseniz, şu linkten Westminster İnanç Açıklamasını indirerek 5 Sola, Kalvinizm ve diğer Reform öğretileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sola-lar Nelerdir? 

Protestan Reformu sırasında, Alman Martin Luther ve Fransız John Calvin gibi Hristiyan düşünürler, Roma Katolik Kilisesi’nin Hristiyanlığı hangi alanlarda saptırdıklarını gördükleri için reform hareketine başladılar.  

Roma Katolik Kilisesi’ndeki yozlaşma ruhsal yaşamın yanı sıra parasal konularda da etik dışı hareketler sergilediklerinden, önderleri de bu yapıyı düzeltebilecek durumda değillerdi.

Reformcular, Kilise’yi Elçilerin Kutsal Yazılar’da belirlemiş oldukları gibi elçisel kilisenin öğretisine uygun hale getirip Kelam’a göre yeniden şekillendirdiler. 

Reform Teolojisini Hristiyanlığın diğer akımlarından “farklı” kılan ESAS nokta SOLA-lara verdiğimiz önceliktir. SOLA-lar Müjde mesajındaki kurtuluş haberini özetler.

Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus ve Soli Deo Gloria, Reform Teolojisinin temel öğretilerine işaret eden Latince kelimelerdir.

Sadece ve Yalnızca İman

Sadece ve Yalnızca Lütuf

Sadece ve Yalnızca Kutsal Kitap

Sadece ve Yalnızca Mesih

Sadece ve Yalnızca Tanrı’nın Yüceliği için yaşıyoruz

Biz Kimiz?

Protestan Reformu nedir?

 

Protestan reformu, Avrupa’ya siyasi, dini ve medeni bir uyanış getirmiştir. Reformun amacı, Katolik Kilisesi’nin Avrupa halkları üzerinde uygulamış olduğu İncil dışı baskılara karşı Kutsal Yazıların öğretisini halka yaymaktı. Katolik papazlar ücret karşılığında insanların günahlarını affediyor, insanları araftan çıkarıyor ve bununla da yetinmeyerek, Johann Tetzel gibi papazlar aracılığıyla Cennetten arsa satıyordu. Tanrı’nın cennetini kimse satın alamayacağı gibi, kimse de cennetten yer satamaz. Ancak papazlar cenneti garantilediklerini iddia ederek, fakir ve Kutsal Kitap’ı kendi dillerinde okuyamayan halkı kendi çıkarları için kullanıyorlardı.

Sorulan Sorular

Reform Teolojisinin Tartışılan Konular

Tamamen Bozulmuşluk

İnsan, günahta ölüdür ve ilahi açıdan doğru kararlar veremez

Koşulsuz Seçim

Tanrı insanı, insandaki herhangi bir karara veya niteliğe dayalı olmadan kurtuluş için seçmiştir

Sınırlı Kefaret

Mesih kanını yalnızca seçilmiş olanlar için akıtmıştır

 

Karşı Konulamaz Lütuf

Tanrı’nın seçmiş olduğu kimseler, Tanrı’nın lütfuna karşı koyamazlar

Kutsalların Dayanması

Tanrı’nın seçimiyle kurtulmuş olanlar, asla kaybolmayacaklar

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın