Mesih’teki Birliğimiz: Vaftiz Gerçeği | Koloseliler 2:9-15

Mesih’teki Birliğimiz: Vaftiz GerçeğiKoloseliler 2:9’da Pavlus Mesih’i gerçek ve tam bir insan olarak tanıtıyor. Çarmıha gerildiği gün yeryüzünün sarsıldığı ve göklerin karardığı Galile bölgesinden çok popüler bir öğretmen olan Nasıralı İsa Mesih’le tanışmış olan...

Mesih’teki Kimliğimiz ve Birliğimiz | Koloseliler 2:6-10

Mesih’teki Kimliğimiz ve BirliğimizKoloseli Hristiyanlar için de bizler için gerçek şudur: kimliğimiz İsa Mesih’ten ayrılamaz, koparılamaz. Bizler Mesih’le birleştirildik. Bu birleştirilme gizemli bir birliktir, ama aynı zamanda kendisini günlük yaşamda da gösterir....

Tanrı’nın Sırrı | Koloseliler 2:1-5

Tanrı’nın SırrıGeçen pazar Koloseliler 1:24-29’da Pavlus’un “çağlarca saklı kalan sır” hakkında yapmış olduğu açıklamaları incelemiştik. Pavlus, Tanrı’nın lütfunun zenginliklerinin tüm halkların üzerine döküldüğünü söyleyerek bu sırrın tüm halkları kapsadığını ve...

Çağlarca Saklı Kalan Sır | Koloseliler 1:24-29

Çağlarca Saklı Kalan SırPavlus Koloseliler’e bu mektubu yazdığında zindandaydı. En azından özgürlüğünü kaybetmiş olmanın acısını çekiyordu. Pavlus bir yerde aylak bir şekilde tıkılı kalmayı reddediyor. Kilise için dua ediyor ve tanıdığı, tanımadığı kiliseleri eğitmek...

Mesih’te Barıştırılma | Koloseliler 1:21-23

Mesih’te BarıştırılmaBarıştırılma ihtiyacınız var mı? Belki bir aile üyenizden ya da yakın bir arkadaşınızdan bazı sebeplerden dolayı ayrılmış olabilirsiniz. Belki de eşinizle bazı zorluklar yaşıyorsunuzdur. Kilisede bir kardeşle aranız bozuk mu? Tanrı’yla olan...

Mesih’in Üstünlüğü ve Yeterliliği | Koloseliler 1:15-20

Mesih’in Üstünlüğü ve YeterliliğiPavlus Koloselilere yazdığı mektupta çok açık bir şekilde Mesih’in üstünlüğünü ve yeterliliğini anlatıyor. Yazdığı her konuda... ister dua alışkanlığıyla ilgili olsun, ister İncil’in yaşamındaki önemi konusunda olsun, isterse de aile...

Müjdeye Dayanan Dualar | Koloseliler 1:9-14

Müjdeye Dayanan DualarPavlus, birçoğuyla daha önce yüzyüze tanışmamış olduğu Koloseliler için dua ediyordu. Pavlus hapse atıldığı halde Mesih’e hizmet etmeye devam ediyordu. Dua etmeye zaman ayırıyordu. Bazen ben de keşke bir yere kapanabilsem de Pavlus gibi daha...

Müjde Bütün Dünyada Meyve Veriyor | Koloseliler 1:1-8

Müjde Bütün Dünyada Meyve Veriyor Pavlus’un mektupları genellikle Pavlus’un tanıdığı kişilere ya da kilise topluluklarına yazılmıştır. Timoteos ve Titus Pavlus’un öğrencileriydiler. Birçok kiliseyi Pavlus kurmuştu ve bu kiliselerdeki kişilerin çoğu Müjde’yi ilk kez...