Koloseliler 2020 Serisi

Müjde Bütün Dünyada Meyve Veriyor | Koloseliler 1:1-8

Rev. Fikret Böcek tarafından | Koloseliler 2020 Serisi

Müjde Bütün Dünyada Meyve Veriyor

 • Pavlus’un mektupları genellikle Pavlus’un tanıdığı kişilere ya da kilise topluluklarına yazılmıştır.
 • Timoteos ve Titus Pavlus’un öğrencileriydiler.
 • Birçok kiliseyi Pavlus kurmuştu ve bu kiliselerdeki kişilerin çoğu Müjde’yi ilk kez Pavlus’tan işitmişlerdi.
 • Fakat Kolose’de Pavlus’un ‘sadık kardeşler’ olarak ifade ettiği imanlılar Pavlus’un hizmetiyle iman etmemişlerdi.
 • Kolose’deki Hristiyan topluluğu Pavlus’un Efes’teki hizmetiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan gayretli misyon ve müjdeleme döneminde oluşmuştu (Elçilerin İşleri 19)
 • Fakat Pavlus’un kendisi Anadolu’daki müjdeleme hizmetleri sırasında Lycus’un üst kısımlarında kalan Kolose’ye hiç gitmemişti.
 • Pavlus Efes’teki Tiranus dersanesinde hergün Mesih’i anlatıyordu.
 • Luka Tiranus’taki derslerin çok etkili olduğunu görmüş olmalı ki bunun etkisini şöyle anlatıyor:
 • Sonunda Yahudi olsun Grek olsun, Asya İli’nde yaşayan herkes Rab’bin sözünü işitti.’ (Elç. İşl. 19:10)
 • Büyük ihtimalle Kolose’deki kilisenin kurucusu Epafrastı.
 • Pavlus’un Tiranus dersanesinde iki yıl boyunca verdiği dersleri dinlemek için Epafras Kolose’den Efes’e 200 kilometrelik yolu yürümüş olabilir.
 • Birinci yüzyıl kilisesi hızlı bir şekilde büyüyordu.
 • Kilise Pavlus’un da ötesinde hızla gelişip büyüyordu.
 • Diğer önderler, misyonerler ve pastörler de Pavlus’un hiç gitmediği kentlerde kurtuluş müjdesini yayıp kiliseler kuruyorlardı.
 • Pavlus özellikle Roma İmparatorluğu’nun en önemli şehirlerini ziyaret etmeyi tercih etmişti.
 • Pavlus, stratejik olarak Roma yollarının birleştiği, halkların buluştuğu şehirlere gidip müjdeyi anlatıyordu.
 • Bu şekilde iman edenlerin müjdeyi kendi halklarına götürmelerini umuyordu.
 • Epafras da böyle bir kişiydi.
 • Epafras Koloseliydi.
 • Müjdeyi duydu ve Efes’te Pavlus’tan Kutsal Yazılar üzerine eğitim aldıktan sonra memleketine dönüp Tanrı’nın gerçeklerini, İncil’deki gerçek umudu Kolose halkına anlatmaya başladı.
 • Firigya bölgesinde bulunan üç şehirden en önemsizi Kolose şehriydi.
 • Buna rağmen Tanrı’nın Epafras’ı Koloselilere müjdeyi açıklamaya gönderdiğini görüyoruz ve Pavlus’un da böyle zengin bir mektubu küçük bir tepede kurulmuş olan bu önemsiz kente yazdığını görüyoruz.
 • Kurtuluş Müjdesi Kolose’ye geldi ve Tanrı’nın isteği bir zamanda Kolose sınırları içerisinde bir kilise kuruldu.
 • John Calvin Koloseliler kitabıyla ilgili yorumuna şu sözlerle başlıyor:
 • “Firigya’da Pavlus’un bu mektupta bahsetmekte olduğu üç komşu kent vardı – Laodikya, Hiyerapolis ve Kolose – Orosius 1 bize bunların imparator Nero zamanına kadar bir depremden dolayı yıkık kaldıklarını söylüyor. Evet, bu mektup yazıldıktan hemen sonra, o zamanlar çok iyi bilinen bu kiliselerin üçü de üzücü bir şekilde yıkıldı.”

 • Bugün okumaya başladığımız bu mektubu Pavlus hiç tanımadığı, yüzyüze tanışmadığı kişilere yazıyor!
 • Bu mektubu yazmasındaki esas sebep bu kilisenin kurtuluş müjdesini anlamasını sağlamak ve inanç temellerini güçlendirmekti.
 • Bu şekilde Kolose kilisesine katılanların Mesih’in üstünlüğünü ve her şeye yeterliliğini anlamalarını istiyordu.
 • Pavlus içinde yaşadığı Roma, Yahudi ve Grek kültürünü çok iyi anlayıp yorumlayabiliyordu.
 • Bu mektup boyunca da popüler ruhsal jargondan bazı kelimeler kullandığını görüyoruz.
 • Bu jargon Kolose kilisesindekilere zarar vermese de bazılarının aklını karıştırabilir.
 • Pavlus bu mektupta kurtuluş müjdesini sadece imanla ilgili birşeymiş gibi açıklamıyor,
 • Ama kurtuluş müjdesini inananların tavırlarına, yaşamlarına uyguluyor.
 • Koloseliler kitabında uygulamalı Hristiyan yaşamının nasıl olması gerektiğini bilgi, ruhsal gelişim, ruhsal olgunluk ve Hristiyan davranışları konularıyla görmüş oluyoruz. 
 • Pavlus mektubunun açılış bölümünü o zamanın usullerine göre yapıyor.
 • Ama yine de isim, ünvan ve selamların ötesinde kendisine göre ifadeler kullanıyor.
 • Örneğin mektubun başında Pavlus’a has göze çarpan iki ifade şöyle: ‘Tanrı’nın isteğiyle’… ‘Mesih’te’ (Mesih’e ait olarak çevrilmiş)
 • Bunlar Pavlus’un düşüncesinde ve öğretişinde ana temaları oluşturmaktadır.
 • Pavlus yazdığı mektuplarda bu küçük ifadelerle düşüncelerini açıklamaktadır.
 • Pavlus ‘Tanrı’nın isteğiyle’ elçi olduğuna inanıyordu.
 • Antakya’daki kilise ihtiyarları üzerine el koymuşlardı ve Yeruşalim’deki ihtiyarlar da (Yakup da dahil) Pavlus’u elçi olarak kabul etmişlerdi.
 • Bütün bunlara rağmen, Tanrı’nın kendisi kendi ebedi iradesi uyarınca Pavlus’u elçi olarak atamıştır.
 • Pavlus mektuplarında ‘Mesih’te’ ifadesini tekrar tekrar yazmaktadır.
 • Kilise, Mesih aracılığıyla göksel Baba’yla birleşiyor.
 • Kolose’deki Kilise’nin üyeleri Mesih aracılığıyla kutsallar, Tanrı’nın kutsal olanları, Mesih’le birleşmiş olanlardır.
 • Koloselilerin sadakati Mesih’le olan birlikteliklerinin bir işaretidir.
 • “Mesih’te,” ifadesi Mesih’in üstünlüğünü ve yeterliliğini tasvir eder.
 • Mesih’in yaşamında, ölümünde, dirilişinde ve göğe alınışında Tanrı’nın sevgi dolu huzuruna getirildik.
 • Pavlus’un selamı Greklerin “Lütuf” selamıyla Yahudilerin “Esenlik” selamını birleştiriyor.
 • Bu şekilde, Pavlus bizim her zaman kullandığımız ‘Merhaba, Nasılsın?’ … ‘İyiyim, sen nasılsın?’ selamlaşması yerine çok daha farklı bir selamlaşmayla başlıyor.
 • Bu iki selamlaşma çok zengin bir teolojiyi temsil ediyor.
 • Pavlus herkesin çok iyi tanıdığı bu iki selamlaşma kelimesini Greklerle ve Yahudilerle bağlantı kurmak için kullanarak onlara lütuf teolojisini ve esenlik teolojisini aktarıyor.
 • Lütuf ve esenlik Hristiyan dünya görüşünün ve Hristiyan yaşamının temelidir.
 • Aslında hiçbirimiz tanrısal lütuf olmadan ve insanların birbirine bu lütfu ifade etmeden Hristiyan olduğumuzu iddia edemeyiz.
 • Aslında hiçbirimiz tanrısal esenlik olmadan ve insanların birbirine bu esenliği yaşamın her alanında ilerletmeden Hristiyan olduğumuzu iddia edemeyiz.
 • Pavlus’un mektubu Pavlus’un Koloseliler için düzenli dua ettiğini söylemesiyle başlıyor.
 • Daha önce yüzyüze hiç tanışmadığınız insanlar için dua ediyor musunuz?
 • Çarşamba akşamları saat 18:00’da kilisede buluşup birbirimiz için dua ediyoruz.
 • Dua toplantısı sırasında çoğu zaman hiç tanımadığımız kişiler ve bu kişilerin sorunları için de dua ediyoruz.
 • İki hafta önce İnkyung Abla ve Cho Abi için dua etmiştik.
 • Geçen hafta dua ettiğimiz konuyla ilgili İnkyung Abla’dan bir mesaj geldi.
 • Rab lütfunu gösterip Cho Abi’yi istediği konuma getirdi.
 • Bazen tanımadığımız imanlı olmayan kişiler için de dua ediyoruz.
 • Rab İsa Mesih’in adıyla, O’na olan minnettarlığımızdan ve sevgimizden dolayı hiç tanımadığımız kişiler için dua etmeye devam ediyoruz.
 • Pavlus Koloseliler için dua ederken duasının başında ve sonunda Tanrı’ya minnettar olduğunu söylüyor.
 • Bizler kimin için ya da kimler için minnettarız?
 • Keşke bizim dualarımız da Tanrı’ya olan minnettarlığımızı yansıtsa!
 • Pavlus’un şükürleri Koloselileri değiştiren müjdenin gücüne odaklanıyor.
 • Koloseliler İsa Mesih’e iman etmişlerdi.
 • Tüm kutsallara sevgi gösteriyorlar, sadece bazılarına değil herkese aynı sevgiyi gösteriyorlar.
 • Bu sevginin kaynağını şöyle açıklıyor: ‘göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor.’
 • Koloseliler bu umudu ‘gerçeğin sözü olan müjdeden’ öğrenmişlerdi.
 • Bu kurtuluş müjdesi sadece yakında depremle harabe haline gelecek olan Kolose kentine gelmemişti,
 • Bu müjde tüm dünyaya hızla yayılacaktı.
 • Bu müjde meyve vermeye devam ediyor,
 • Sadece bir kültürde değil, fakat birçok kültürde değişiklikler yapıyor.
 • Sadece buradaki ifadeye bakarak bile kurtuluş müjdesinin statik bir mesaj olmadığını, buradaki mesajın canlı, aklımızı ve düşüncelerimizi harekete geçiren bir mesaj olduğunu görüyoruz.
 • Müjde, Ruh’un meyvelerini harekete geçiriyor – sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, sadakat, yumuşak huyluluk ve özdenetim.
 • Kutsal Ruh gerçek kelamı, müjdeyi yaşamlarımıza uyguladığında yaşamlarımızdaki ruhsal büyüme gerçekleşir.
 • Pavlus, İncil müjdesini işiten ve ‘Tanrı’nın müjdesini gerçekten de anlayan’ Koloseliler için Tanrı’ya minnettar olduğunu söylüyor.
 • Siz kurtuluş müjdesini anlıyor musunuz?
 • Müjde sadece başlangıç değil, ama aynı zamanda nihai sondur.
 • Pavlus müjdeden bahsederken şöyle diyor, “göklerde sizin için saklı bulunan umut.”
 • İncil’in kurtuluş müjdesiyle Kutsal Yazıların diğer kısımlarını birbirinden ayırmamalıyız.
 • Pavlus ‘gerçeğin sözü, müjde’ diyor.
 • Tüm Kutsal Yazıları lütuf ve esenlik perspektifiyle okumalı, yorumlamalı ve uygulamalıyız.
 • Kurtuluş müjdesini anlamak müjdenin esas amacını kavramak demektir.
 • Bir kere müjdeyi anladık mı, düşünme şeklimiz ve hareket şeklimiz değişmeye başlar.
 • Tanrı’nın lütfunu ve esenliğini almaya başlarız.
 • Lütuf ve Esenliğin araçları olmaya başlarız.

 

 

 

 

 

 

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

13 + 8 =