Hristiyanlık » Hristiyanların Cinler Hakkındaki Görüşleri Nasıldır?
Hristiyanların Cinler Hakkındaki Görüşleri Nasıldır?

Hristiyanlıkta Cin Kavramı

Hristiyanlıkta cin kavramı Kutsal Kitapta bahsedilen düşmüş melekler kavramı ile aynıdır. Yani cin dediğimiz varlıklar Şeytan’ın öncülüğünde (o da bir melekti ve adı Luc, onun yolunu seçerek Tanrı’ya isyan eden önceden melek olan fakat bu günahları sebebiyle meleklik güçleri ellerinden alınan düşmüş meleklerdir.

Peki İncil, Hristiyanlık’ta Kötü Ruhlar olarak adlandırılan, “cin” hakkında ne öğretiyor? Buna biraz açıklık getirirken, bu konuda aydınlatıcı bir kitap olan Hanspeter Tiefenbach’ın Melekler ve Biz adlı kitabından alıntılar da yapalım.

Düşmüş Melekler

Öncelikle onların gerçek birer varlık olduğunu belirtmemiz gerekir. Onlar bir hastalık, bir illet ya da soyut bir düşünce değildirler. Kötü Ruhların bir kişiliği vardır aynı insanlar ve melekler gibi belli özelliklere sahiptirler (Yakup 2:19, Matta 8:28-31).

Cinlerin yani düşmüş meleklerin güçleri sınırlıdır. Onlar Tanrı’ya isyan ettikten sonra, daha önce melek olarak sahip oldukları güçleri ellerinden alındı. Güçleri sınırlı olduğu gibi bilgileri de sınırlıdır.

Kötü Ruhlar

Tabii ki onların sınırlı bilgi ve güce sahip olmaları onları güçsüz yapmıyor. Onların da yeryüzünde belli bir gücü ve etkinliği var. Özellikle İsa Mesih’in zamanındaki olaylara baktığımızda bunu açıkça görebiliyoruz. Matta 9. bölümde İsa’ya cinli ve dilsiz bir adam getiriyorlar. İsa adamdaki cinleri kovduğunda ise adamın dili çözülüyor. Matta 12. bölümde ise bu kez İsa’ya kör ve dilsiz bir cinli adamı getiriyorlar. İsa adamı iyileştirdiğinde adam konuşmaya ve görmeye başlıyor. Kutsal Kitap’ta bunun gibi örnekler var ve gördüğümüz kadarıyla cine tutsak olmuş olan kişilerde değişik fiziksel sorunlarında olabiliyor. Her ne kadar bazı kesimlerce varlıkları inkar edilse de, Kötü Ruhların yani Cinlerin varlığı hem deneyimsel hem de tarihsel bir gerçekliktir.

Kaynakça

Kutsalkitap.org: Cin çıkarma


Hristiyan Kaynaklar

Gotquestions: Hristiyan cin çıkarma

Gotquestions: jinn

Hristiyan Dışı Kaynaklar

Wikipedia.org:Cin

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi  1629 Cyril Lucar ya da Lucaris, 1572 yıllında Yunanistan’da doğmuştur. İstanbul Grek Ortodoks Patrikliğine kadar yükselmiş olmasına rağmen, Cyril 16. yüzyıl Kalvinizm’inden oldukça etkilenmiştir. Sonuç olarak da, Protestan Reform...

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi Yazar: Dr. Lee Irons Kilisede “Elçilerin İnanç Açıklaması”nı okuduğumuzda, İsa’nın “Pontus Pilatus yönetiminde acı çektiği, çarmıha gerildiği, öldüğü ve gömüldüğü” ifadesiyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Fakat diğerine, “Cehenneme indi” ifadesine...

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? Edward Donnelly Reform olarak adlanlandırılmak ne anlama gelir? Tarihsel olarak cevaplayabilir ve açıklayabiliriz ki bu kelime on altıncı yüzyıl Protestan Reformasyonuna işaret etmektedir. Kutsal Kitapsal gerçeğin şaşkınlık uyandıran yeniden...

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
Plan
Müjde Nedir?
İsa Kimdir?

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın