Hristiyanlık » Hristiyanların Cinler Hakkındaki Görüşleri Nasıldır?
Hristiyanların Cinler Hakkındaki Görüşleri Nasıldır?

Hristiyanlıkta Cin Kavramı

Hristiyanlıkta cin kavramı Kutsal Kitapta bahsedilen düşmüş melekler kavramı ile aynıdır. Yani cin dediğimiz varlıklar Şeytan’ın öncülüğünde (o da bir melekti ve adı Luc, onun yolunu seçerek Tanrı’ya isyan eden önceden melek olan fakat bu günahları sebebiyle meleklik güçleri ellerinden alınan düşmüş meleklerdir.

Peki İncil, Hristiyanlık’ta Kötü Ruhlar olarak adlandırılan, “cin” hakkında ne öğretiyor? Buna biraz açıklık getirirken, bu konuda aydınlatıcı bir kitap olan Hanspeter Tiefenbach’ın Melekler ve Biz adlı kitabından alıntılar da yapalım.

Düşmüş Melekler

Öncelikle onların gerçek birer varlık olduğunu belirtmemiz gerekir. Onlar bir hastalık, bir illet ya da soyut bir düşünce değildirler. Kötü Ruhların bir kişiliği vardır aynı insanlar ve melekler gibi belli özelliklere sahiptirler (Yakup 2:19, Matta 8:28-31).

Cinlerin yani düşmüş meleklerin güçleri sınırlıdır. Onlar Tanrı’ya isyan ettikten sonra, daha önce melek olarak sahip oldukları güçleri ellerinden alındı. Güçleri sınırlı olduğu gibi bilgileri de sınırlıdır.

Kötü Ruhlar

Tabii ki onların sınırlı bilgi ve güce sahip olmaları onları güçsüz yapmıyor. Onların da yeryüzünde belli bir gücü ve etkinliği var. Özellikle İsa Mesih’in zamanındaki olaylara baktığımızda bunu açıkça görebiliyoruz. Matta 9. bölümde İsa’ya cinli ve dilsiz bir adam getiriyorlar. İsa adamdaki cinleri kovduğunda ise adamın dili çözülüyor. Matta 12. bölümde ise bu kez İsa’ya kör ve dilsiz bir cinli adamı getiriyorlar. İsa adamı iyileştirdiğinde adam konuşmaya ve görmeye başlıyor. Kutsal Kitap’ta bunun gibi örnekler var ve gördüğümüz kadarıyla cine tutsak olmuş olan kişilerde değişik fiziksel sorunlarında olabiliyor. Her ne kadar bazı kesimlerce varlıkları inkar edilse de, Kötü Ruhların yani Cinlerin varlığı hem deneyimsel hem de tarihsel bir gerçekliktir.

Kaynakça

Kutsalkitap.org: Cin çıkarma


Hristiyan Kaynaklar

Gotquestions: Hristiyan cin çıkarma

Gotquestions: jinn

Hristiyan Dışı Kaynaklar

Wikipedia.org:Cin

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın