Hristiyanlıkta Ahlak Nedir?

Hristiyanlıkta Ahlak Nedir?

Hristiyanlar, İncil’de yer alan tanrısal ilkeler ve kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler arasında sevgi ve saygı ile davranmak, merhamet, dürüstlük, yalan söylememek, başkasına ait olana göz koymamak gibi güzel ahlak sahibi olmanın önemine vurgu yapan konular yer alır. Hristiyanlıkta ahlak..

daha fazla bilgi edinin
Tanrı Tek Değil Mi?

Tanrı Tek Değil Mi?

Hristiyanlık tek tanrılı bir dindir. Hristiyanlar Tanrının tek olduğuna iman ederler. Tanrı’yı İsa Mesih’e olan imanımız aracılığıyla tanırız (Yuhanna 14:6) ve Kutsal Ruh her gün Tanrı için yaşamamıza yardım etmek üzere içimizde çalışır.

daha fazla bilgi edinin