Hristiyanlık » Hristiyanlıkta Ahlak Nedir?
Hristiyanlıkta Ahlak Nedir?

 

Hristiyanlıkta Ahlak

Hristiyanlar, İncil’de yer alan tanrısal ilkeler ve kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler arasında sevgi ve saygı ile davranmak, merhamet, dürüstlük, yalan söylememek, başkasına ait olana göz koymamak gibi güzel ahlak sahibi olmanın önemine vurgu yapan konular yer alır. 

Bir Hristiyan ahlakı Tanrısal ilkelere uymakla sağlanır.

Bir Hristiyan Nasıl Olmalıdır?

 Bir hristiyan diğerlerine karşı saygılı, merhametli ve sevecen olmalıdır. Ayrıca, kendisini Tanrıya yönelmeli ve sürekli olarak kendini ahlaken gözden geçirerek düzeltmelidir. Doğru yoldan ayrılmamalıdır. “Doğru yol yaşam kaynağıdır, bu yol ölümsüzlüğe götürür” (Süleymanın Özdeyişleri 12:28)

Ahlaklı Olmanın Önemi

 Ahlaklı olmanın önemi Kutsal Kitap boyunca bir çok yerde vurgulanmaktadır. Örnekler verecekler olursak:

 14 Ahlaksız yüreğinde kötülük tasarlar,

Çekişmeler yaratır durmadan.

15 Bu yüzden ansızın yıkıma uğrayacak,

Birdenbire çaresizce yok olacak.

 16 RAB’bin nefret ettiği altı şey,

İğrendiği yedi şey vardır:

 17 Gururlu gözler,

Yalancı dil,

Suçsuz kanı döken eller,

 18 Düzenbaz yürek,

Kötülüğe seğirten ayaklar,

Zinaya Karşı Bir Uyarı Daha

19 Yalan soluyan yalancı tanık

Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

(Süleyman’ım Özdeyişleri 6) 

“Kendimizi çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim” (Romalılar 13.13)

Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı (1.Selanikliler 4) 

“Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.” (Efesliler 4:2)

“Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.” (Romalılar 12:10)

Daha bir çok ayet düzgün ve dürüst bir insan olmanın önemini vurgular. Aslında tüm bu özellikleri özetleyen ahlaki yasamız çağlar boyu değişmemiş olan 10 emirdir.

On Emir

Aslında bir Hristiyanın ahlaklı olmak için ihtiyaç duyacağı tüm kurallar 10 emirde özetlenmiştir. Tanrı’nın görkemini yansıtabilmek ve örnek bir insan olabilmek için Tanrı’nın buyurduğu gibi ahlaklı olmamız gerekmektedir.

 

Kaynakça

İncil.info


 

Hristiyan Kaynaklar

Kutsalkitap.org: Ahlak nedir

Gotquestions: Hristiyan etiği

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi  1629 Cyril Lucar ya da Lucaris, 1572 yıllında Yunanistan’da doğmuştur. İstanbul Grek Ortodoks Patrikliğine kadar yükselmiş olmasına rağmen, Cyril 16. yüzyıl Kalvinizm’inden oldukça etkilenmiştir. Sonuç olarak da, Protestan Reform...

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi Yazar: Dr. Lee Irons Kilisede “Elçilerin İnanç Açıklaması”nı okuduğumuzda, İsa’nın “Pontus Pilatus yönetiminde acı çektiği, çarmıha gerildiği, öldüğü ve gömüldüğü” ifadesiyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Fakat diğerine, “Cehenneme indi” ifadesine...

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? Edward Donnelly Reform olarak adlanlandırılmak ne anlama gelir? Tarihsel olarak cevaplayabilir ve açıklayabiliriz ki bu kelime on altıncı yüzyıl Protestan Reformasyonuna işaret etmektedir. Kutsal Kitapsal gerçeğin şaşkınlık uyandıran yeniden...

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Müjde Nedir?

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın