Hristiyanlık » Hristiyanlıkta Ahlak Nedir?
Hristiyanlıkta Ahlak Nedir?

 

Hristiyanlıkta Ahlak

Hristiyanlar, İncil’de yer alan tanrısal ilkeler ve kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler arasında sevgi ve saygı ile davranmak, merhamet, dürüstlük, yalan söylememek, başkasına ait olana göz koymamak gibi güzel ahlak sahibi olmanın önemine vurgu yapan konular yer alır. 

Bir Hristiyan ahlakı Tanrısal ilkelere uymakla sağlanır.

Bir Hristiyan Nasıl Olmalıdır?

 Bir hristiyan diğerlerine karşı saygılı, merhametli ve sevecen olmalıdır. Ayrıca, kendisini Tanrıya yönelmeli ve sürekli olarak kendini ahlaken gözden geçirerek düzeltmelidir. Doğru yoldan ayrılmamalıdır. “Doğru yol yaşam kaynağıdır, bu yol ölümsüzlüğe götürür” (Süleymanın Özdeyişleri 12:28)

Ahlaklı Olmanın Önemi

 Ahlaklı olmanın önemi Kutsal Kitap boyunca bir çok yerde vurgulanmaktadır. Örnekler verecekler olursak:

 14 Ahlaksız yüreğinde kötülük tasarlar,

Çekişmeler yaratır durmadan.

15 Bu yüzden ansızın yıkıma uğrayacak,

Birdenbire çaresizce yok olacak.

 16 RAB’bin nefret ettiği altı şey,

İğrendiği yedi şey vardır:

 17 Gururlu gözler,

Yalancı dil,

Suçsuz kanı döken eller,

 18 Düzenbaz yürek,

Kötülüğe seğirten ayaklar,

Zinaya Karşı Bir Uyarı Daha

19 Yalan soluyan yalancı tanık

Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

(Süleyman’ım Özdeyişleri 6) 

“Kendimizi çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim” (Romalılar 13.13)

Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı (1.Selanikliler 4) 

“Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.” (Efesliler 4:2)

“Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.” (Romalılar 12:10)

Daha bir çok ayet düzgün ve dürüst bir insan olmanın önemini vurgular. Aslında tüm bu özellikleri özetleyen ahlaki yasamız çağlar boyu değişmemiş olan 10 emirdir.

On Emir

Aslında bir Hristiyanın ahlaklı olmak için ihtiyaç duyacağı tüm kurallar 10 emirde özetlenmiştir. Tanrı’nın görkemini yansıtabilmek ve örnek bir insan olabilmek için Tanrı’nın buyurduğu gibi ahlaklı olmamız gerekmektedir.

 

Kaynakça

İncil.info


 

Hristiyan Kaynaklar

Kutsalkitap.org: Ahlak nedir

Gotquestions: Hristiyan etiği

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın