Hristiyanlık » Tanrı Tek Değil Mi?
Tanrı Tek Değil Mi?

Tek Tanrı

Hristiyanlık tek tanrılı bir dindir. Hristiyanlar Tanrının tek olduğuna iman ederler.

“Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir.” (Yasanın Tekrarı 6:4).

Tek Tanrı doktrini, İsrailoğullarını çevreleyen kültürlerin teolojileriyle taban tabana zıttı. Mısırlılarınki de dahil olmak üzere diğer dini sistemler çok çeşitli tanrı ve tanrıçalara hizmet ediyordu. Tek bir Tanrı’ya tapınma, İbranilerin inancını eski dünyada benzersiz kılmıştır.

Tanrı, İsrail halkını Kızıldeniz’den geçirerek Mısır’dan çıkardığı zaman, sonunda onları Sina adlı bir dağa getirdi. Bu dağa indi, Musa ile buluştu ve halkına taş üzerine yazılmış On Emri verdi. Hristiyanların ahlaki yasası olan 10 emirin ilk emri Tanrının tekliğine vurgu yapar:

“Benden başka Tanrın olmayacak” (Mısırdan Çıkış 20:3)

 

Tanrı Kendisini tapınılacak tek Tanrı olarak açıklamıştır ve Kutsal Kitap bu konuda nettir. “İsa şöyle karşılık verdi: En önemlisi şudur: Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.” (Markos 12:29)

 

“Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” (Yaratılış 1:1)

 

“O tek başınadır, kim O’nu caydırabilir? Canı ne isterse onu yapar.” (Eyüp 23:13)

 

“Din bilgini İsa’ya, ‘İyi söyledin, öğretmenim’ dedi. ‘Tanrı tektir ve O’ndan başkası yoktur’ demekle doğruyu söyledin. “ (Markos 12:32)

 

“Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir.” (Romalılar 3:30)

 

“Sen Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar! “ (Yakup 2:19)

 

“Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.”(Efesliler 4:4-6)

 

“Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da –nitekim pek çok ‘ilah’, pek çok ‘rab’ vardır– bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.” (1.Korintliler 8:5-6)

Bu örnekler gibi Kutsal Kitabın bir çok yerinde tek Tanrıya vurgusu hakimdir. Her şeyden önce tek bir Tanrı vardı ve her şeyi yarattı. Bu aynı Tanrı, Aden Bahçesinde Adem ve Havva ile konuşan (Yaratılış 2-3), Nuh aracılığıyla dünyayı kurtaran (Yaratılış 6-8) ve İbrahim’e tüm ulusların onun aracılığıyla kutsanacağını vaat eden (Yaratılış 2-3) Tanrıydı. İsrail’e her zaman Rab Tanrı’nın tek Tanrı olduğu öğretildi; Yahudiler tüm putları reddedecek ve diğer tüm tanrıları inkar edeceklerdi.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh

Hristiyanlar, Tanrı’nın bir olduğuna ve aynı zamanda üçlü olduğuna inanırlar. Tanrı Kutsal Kitabın bir çok yerinde kendisini Üçlü Birlik olarak açıklamıştır.

Tanrı’nın üç kişi olarak var olan tek bir varlık olduğunu söylüyoruz – Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

Tanrı’yı İsa Mesih’e olan imanımız aracılığıyla tanırız (Yuhanna 14:6) ve Kutsal Ruh her gün Tanrı için yaşamamıza yardım etmek üzere içimizde çalışır.

Rab Bir İse, Üçlemeyi (Teslis) Nasıl Anlayacağız?

Rab bir ise, Üçlemeyi (teslis) nasıl anlayacağız? Baba, İsa Mesih ve Kutsal Ruh’un her biri Tanrı olarak anılır ve yalnızca Tanrı’nın sahip olduğu niteliklere atfedilir. Örneğin, İsa başlangıçta Tanrı’yla birlikteydi (Yuhanna 1:1) ve “Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir” (Koloseliler 1:16-17). Üçlü birlik öğretisi, Hıristiyanlığa özgüdür ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u üç Kişide tek bir Tanrı olarak onaylar.

O zaman Tanrı’nın tek olmasının ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Tanrı’nın tek bir varlık olduğunu söylemek, onu yaşayan tek Tanrı olarak kabul etmektir.

Tanrı Birdir, O Tek Yaşayan Tanrıdır.

Tüm insanlar Tanrı’nın planlarına bir şekilde ve biçimde hizmet etmektedirler ve tek, gerçek Tanrı’yı yüceltmek ve diğer tüm sahte tanrılardan kaçınmak çok daha mantıklı bir eylemdir.

İlk Emir De Nihai Olarak Mesih’te Yerine Gelir

Eski antlaşmanın diğer tüm unsurları gibi, ilk emir de nihai olarak Mesih’te yerine gelir. Eski antlaşma İsrail’in, yalnızca bir Tanrı olduğuna göre, kurtuluşun yalnızca bir yolu olduğunu, O’na ulaşmanın yalnızca bir yolu olduğunu öğretiyor (Yeşaya 43:11).

Bununla birlikte Baba, Oğlunu göndermekle, kurtuluşun yalnızca tek bir yolu olduğunu ve bu nedenle yaradılışı kurtarabilecek tek Tanrı olduğunu bize daha da açık bir şekilde göstermiştir.

Tanrı sadece İsrail’in bu gerçeği hatırlamasını istemedi. Başka tanrıların olmadığını tüm dünyanın bilmesi arzusunu dile getiriyor.

“RAB benim, başkası yok,

Benden başka Tanrı yok.

Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.

Öyle ki, doğudan batıya dek

Benden başkası olmadığını herkes bilsin.

RAB benim, başkası yok.

Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan,

Esenliği ve felaketi yaratan,

Bütün bunları yapan RAB benim.” (Yeşaya 45: 5-7)

Tek ve Gerçek Olan Tanrı

Tanrı, yanında hiçbir başka ilah istemez, çünkü onların hepsi sahtedir. Halkı arasında hiçbir rakibe müsamaha göstermez. Kutsal Kitapta bunu çok net ifade ediyor.

Tüm zamanlar ve uluslar boyunca insanlar tek bir Tanrı olduğunu bileceklerdir, İncil’in Tanrısı. A’dan Z’ye, Asherah’tan Zeus’a ve aradaki herhangi bir tanrıya kadar başka hiçbir tanrı, kesinlikle tanrı değildir. Sadece bu diğer tanrılardan yüz çevirenler, Rab’bin lütufkar kurtuluşunu yaşayacaklar.

 Kendi hayatımızı düşündüğümüzde, huzurunda durduğumuz bu tek, yaşayan ve gerçek Tanrı mı? İbadete, onun huzuruna gittiğinizde, ibadet ettiğimiz Tanrı o mu? Kendimizi tam anlamıyla tek ve gerçek olan Tanrıya mı adadık? Başka tanrılarımızın olmadığına emin miyiz (para, şöhret arzusu, mal mülk sevdası, hırs,.. vb) . Eğer başka bir tanrınız varsa, Tanrı’yı tüm benliğiniz ile sevemezsiniz.

Özetle, Kutsal Kitapta bildiren Tanrı’ya bağlı olduğumuzu yaşamımıza yansıtacak şekilde mi yaşıyoruz, kendimize sormamız gereken en önemli soru budur.

 

Kaynakça

Ligonier.org : One God One Mediator

Bible Knowing Jesus: God is One

Gentlereformation: God is One

Got Questions: Lord is One


Hristiyan Kaynaklar

Got Questions :Aynı Tanrı mı?

Kutsalkitap.org: Hristiyanlar kaç Tanrıya tapınırlar?

Hristiyan Dışı Kaynaklar

Wikipedia.org: Monoteizm

Evrimagaci.org: Tanrıyı kim yarattı

Onedio.com: Onedio.com: Tanrı’nın varlığına dair felsefe yaklaşımları

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın