Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Yazan: Toğrul Salamzade Üçlü Birlik Üçlü-Birlik, Hristiyanlık inancında bel kemiği görevi yapan öğretilerden biridir. Hristiyanlık dışındaki dinler, tarikatlar veya kült gruplar Üçlü-Birliği kabul etmeseler de, Kutsal Kitap’ta bu öğretiyi görmek kesinlikle mümkündür....

Yasa Olmaksızın Tanrı’nın Doğruluğu | Romalılar 3:9-31

Yasa’dan Bağımsız Fakat şimdi, Tanrı’nın doğruluğu Yasa olmaksızın açıklanmıştır.   Romalılar adını verdiğimiz Pavlus’un Müjdesi’ndeki bu sözler bizi rahatlatıyor. Üç bölüm boyunca Pavlus bizi Yasa’nın karanlığında dolaştırmıştı. Yahudiler ve Yunanlılar, yani...
Tanrı Tek Değil Mi?

Tanrı Tek Değil Mi?

Tek Tanrı Hristiyanlık tek tanrılı bir dindir. Hristiyanlar Tanrının tek olduğuna iman ederler. “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir.” (Yasanın Tekrarı 6:4). Tek Tanrı doktrini, İsrailoğullarını çevreleyen kültürlerin teolojileriyle taban tabana...
Bütün Dinler Aynı Şeyi Mi Anlatıyor?

Bütün Dinler Aynı Şeyi Mi Anlatıyor?

Bütün Dinler Aynı Mı? Tek tanrılı ve çok tanrılı bütün dinlerin özünde ortak olan temel öğretiler vardır. Tanrıya/Tanrılara inanmak, iyilikler yapmak, kötülüklerden uzak durmak, iyi, düzgün ve erdemli bir birey olmak gibi ortak mesajlar bulunur. Bu durum bütün...
Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?

Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?

Allah ve Tanrı Kelimeleri Aynı Mı? Fark Nedir? Allah ve Tanrı kelimeleri genelde tartışma konusu olan ve sadece Müslüman olanın Allah demesini, başka dinlerden olanın ise Tanrı kelimesini kullanmasının daha doğru olduğu gibi bir yaklaşımın olduğu konusunda çeşitli...