Hristiyanlık » Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?
Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?

Allah ve Tanrı Kelimeleri Aynı Mı? Fark Nedir?

Allah ve Tanrı kelimeleri genelde tartışma konusu olan ve sadece Müslüman olanın Allah demesini, başka dinlerden olanın ise Tanrı kelimesini kullanmasının daha doğru olduğu gibi bir yaklaşımın olduğu konusunda çeşitli görüş ve savlar vardır.

Tanrı TDK’da “çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah” şeklinde açıklanmıştır. Allah ise “Kainatta var olan her şeyi yaratan koruyan, tek yüce varlık, Tanrı” şeklinde ifade edilmektedir. Etimolojik açıdan ele alındığında genel kanı Tanrı’nın Çince tianri (gökyüzü ve güneş) kelimesinden türediği ve Moğolcadaki Tengri ile ilişkili olduğu ve oradan da Türkçeye yine Tengri olarak geçtiği şeklindedir. Allah ise Arapça Alh kökünden gelen ve ilah ile birleşmesinden türeyen bir kelime olduğuna inanılmaktadır. Tabii ki İslam ilahiyatçıları arasından pek çok farklı görüşler olduğu da göz önüne alınmalıdır. Allah’ın hiçbir kelimeden türemeyen bir kelime olduğu da ileri sürülmektedir.

Sonuç olarak Tanrı Türkçe bir kelime olup her şeyi yaratan ilahi bir varlık olarak ifade edilebilir. Allah ise Arapça bir kelime olup özellikle Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır.

Kaynakça:


Hristiyan Kaynaklar

Kutsal Kitap.org : Allah mı Tanrı Mı?

Hristiyan Dışı Kaynaklar

DifferenceBetween.net  

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi  1629 Cyril Lucar ya da Lucaris, 1572 yıllında Yunanistan’da doğmuştur. İstanbul Grek Ortodoks Patrikliğine kadar yükselmiş olmasına rağmen, Cyril 16. yüzyıl Kalvinizm’inden oldukça etkilenmiştir. Sonuç olarak da, Protestan Reform...

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi Yazar: Dr. Lee Irons Kilisede “Elçilerin İnanç Açıklaması”nı okuduğumuzda, İsa’nın “Pontus Pilatus yönetiminde acı çektiği, çarmıha gerildiği, öldüğü ve gömüldüğü” ifadesiyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Fakat diğerine, “Cehenneme indi” ifadesine...

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? Edward Donnelly Reform olarak adlanlandırılmak ne anlama gelir? Tarihsel olarak cevaplayabilir ve açıklayabiliriz ki bu kelime on altıncı yüzyıl Protestan Reformasyonuna işaret etmektedir. Kutsal Kitapsal gerçeğin şaşkınlık uyandıran yeniden...

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Müjde Nedir?

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın