Hristiyanlık » Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?
Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?

Allah ve Tanrı Kelimeleri Aynı Mı? Fark Nedir?

Allah ve Tanrı kelimeleri genelde tartışma konusu olan ve sadece Müslüman olanın Allah demesini, başka dinlerden olanın ise Tanrı kelimesini kullanmasının daha doğru olduğu gibi bir yaklaşımın olduğu konusunda çeşitli görüş ve savlar vardır.

Tanrı TDK’da “çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah” şeklinde açıklanmıştır. Allah ise “Kainatta var olan her şeyi yaratan koruyan, tek yüce varlık, Tanrı” şeklinde ifade edilmektedir. Etimolojik açıdan ele alındığında genel kanı Tanrı’nın Çince tianri (gökyüzü ve güneş) kelimesinden türediği ve Moğolcadaki Tengri ile ilişkili olduğu ve oradan da Türkçeye yine Tengri olarak geçtiği şeklindedir. Allah ise Arapça Alh kökünden gelen ve ilah ile birleşmesinden türeyen bir kelime olduğuna inanılmaktadır. Tabii ki İslam ilahiyatçıları arasından pek çok farklı görüşler olduğu da göz önüne alınmalıdır. Allah’ın hiçbir kelimeden türemeyen bir kelime olduğu da ileri sürülmektedir.

Sonuç olarak Tanrı Türkçe bir kelime olup her şeyi yaratan ilahi bir varlık olarak ifade edilebilir. Allah ise Arapça bir kelime olup özellikle Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır.

Kaynakça:


Hristiyan Kaynaklar

Kutsal Kitap.org : Allah mı Tanrı Mı?

Hristiyan Dışı Kaynaklar

DifferenceBetween.net  

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın