Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Yazan: Toğrul Salamzade Üçlü Birlik Üçlü-Birlik, Hristiyanlık inancında bel kemiği görevi yapan öğretilerden biridir. Hristiyanlık dışındaki dinler, tarikatlar veya kült gruplar Üçlü-Birliği kabul etmeseler de, Kutsal Kitap’ta bu öğretiyi görmek kesinlikle mümkündür....
Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?

Allah ve Tanrı kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir?

Allah ve Tanrı Kelimeleri Aynı Mı? Fark Nedir? Allah ve Tanrı kelimeleri genelde tartışma konusu olan ve sadece Müslüman olanın Allah demesini, başka dinlerden olanın ise Tanrı kelimesini kullanmasının daha doğru olduğu gibi bir yaklaşımın olduğu konusunda çeşitli...
Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesini kullanmak doğru mudur?

Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesini kullanmak doğru mudur?

Baba Tanrı İfadesi Doğru Mudur?  Tanrı’nın çocuğu olma ve O’na “Baba” deme hakkı, yalnızca yeniden doğmuş Hıristiyanların sahip olduğu bir lütuftur. Yuhanna İncilinde bize, Tanrı’nın Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak imanla kabul eden herkese...
İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih için kullanılan başka bir sıfat da Tanrı Oğlu kavramıdır. Eski Antlaşma (Tevrat, Zebur)’da bu kelime daha çok doğaüstü varlıklar veya melekler için kullanılmıştır (Mezmurlar 8:6, Eyüp 38:7, Daniel 3:25). Ancak Eski Antlaşma’da Mesih için...
İsa Tanrı mıdır?

İsa Tanrı mıdır?

Tanrı İsa Son olarak İsa’nın kimliğinin en önemli boyutu, Tanrı olmasıdır. İncil’de bu konuda birçok ayet vardır. Bunlardan en ünlüleri Yuhanna kitabının giriş bölümündedir: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla...