Hristiyanların Cinler Hakkındaki Görüşleri Nasıldır?

Hristiyanların Cinler Hakkındaki Görüşleri Nasıldır?

Hristiyanlıkta Cin Kavramı Hristiyanlıkta cin kavramı Kutsal Kitapta bahsedilen düşmüş melekler kavramı ile aynıdır. Yani cin dediğimiz varlıklar Şeytan’ın öncülüğünde (o da bir melekti ve adı Luc, onun yolunu seçerek Tanrı’ya isyan eden önceden melek olan fakat bu...