Diriliş Bayramı 2023

Diriliş Bayramı 2023

Bir Kadının Tanıklığı | Yuhanna 20:1-18 09 Nisan 2023   Birinci yüzyıldan beri, insanlar kendilerini ve başkalarını İsa’nın ölümden dirilmediğine inandırmaya çalışıyorlar. Bunun ilk örneğini Matta İncili’nde görüyoruz. Yahudalı Yahudi önderler İsa’nın mezarının...
Mesih’e Doğru Vaaz Serisi

Mesih’e Doğru Vaaz Serisi

Umudumuz ve İbadetimiz | İbraniler 7:11-19 17 Temmuz 2022Umudumuz ve İbadetimiz Ağıt ve Sevinç | Ağıtlar 1 29 Mayıs 2022Ağıtlar ve Sevinç   Aylardır Eski Antlaşma’nın hikayelerini takip ediyoruz. Ve Eski Antlaşma hikayelerinin Tanrı’nın huzuruna girmekle ve...