Diriliş Bayramı 2024 Vaaz Serisi

Diriliş Bayramı 2024 Vaaz Serisi

Tamamlandı | Yuhanna 19:30 25 Mart 2024 Diriliş: Mesih’le Birliğimizin İyi Haberi | Efesliler 1_3-8, 11, 13; Romalılar 6_3-5 17 Mart 2024 Mesih’le Birliğimiz ve Dirilişi | Romalılar 6:1-5 10 Mart...
Noel 2022 Vaaz Serisi

Noel 2022 Vaaz Serisi

Sabırla Rabbi Bekle | Mezmur 37 07 Mayıs 2023     Rabbin sevgili ev halkı, yalnızca doğru olanı yapmaya gayret ettiğiniz için amacınıza ulaşamadığınız ya da istediğinizi yapamadığınız hiç oldu mu? Peki, siz doğru olanı yapmaya gayret edip yine de başarılı...
Noel Advent 2023

Noel Advent 2023

Sabırla Rabbi Bekle | Mezmur 37 07 Mayıs 2023     Rabbin sevgili ev halkı, yalnızca doğru olanı yapmaya gayret ettiğiniz için amacınıza ulaşamadığınız ya da istediğinizi yapamadığınız hiç oldu mu? Peki, siz doğru olanı yapmaya gayret edip yine de başarılı...
Diriliş Bayramı 2023

Diriliş Bayramı 2023

Bir Kadının Tanıklığı | Yuhanna 20:1-18 09 Nisan 2023   Birinci yüzyıldan beri, insanlar kendilerini ve başkalarını İsa’nın ölümden dirilmediğine inandırmaya çalışıyorlar. Bunun ilk örneğini Matta İncili’nde görüyoruz. Yahudalı Yahudi önderler İsa’nın mezarının...
Mesih’e Doğru Vaaz Serisi

Mesih’e Doğru Vaaz Serisi

Umudumuz ve İbadetimiz | İbraniler 7:11-19 17 Temmuz 2022Umudumuz ve İbadetimiz Ağıt ve Sevinç | Ağıtlar 1 29 Mayıs 2022Ağıtlar ve Sevinç   Aylardır Eski Antlaşma’nın hikayelerini takip ediyoruz. Ve Eski Antlaşma hikayelerinin Tanrı’nın huzuruna girmekle ve...