Bunun da ötesinde, bu yazı, Yeni Antlaşma’daki birlik ve ayrılıkla ilgili konuları incelemeyi hedefliyor. Bunun sebebi de, modern Hristiyanları Kutsal Kitap’ın birliği konusunda anlayış sahibi yapmak ve postmodern dünyada daha etkili Hristiyan tanıklar yetiştirmektir.

daha fazla bilgi edinin