İncil Nasıl Yazıldı?  (F. F. Bruce)

İncil Nasıl Yazıldı? (F. F. Bruce)

İncil Nasıl Yazıldı? Yazar: Dr. F.F. Bruce Kutsal Kitab’ın ikinci kısmı olan Yeni Antlaşma (İncil), hem Yahudilerin hem de Hıristiyanlar’ın kabul ettikleri Eski Antlaşma’nın devamıdır. Tevrat, Zebur ve peygamberlerin kitaplarından oluşan Eski Antlaşma, Kurtarıcı...