İlk Misyonerleri Göndermek Misyoner nedir? Bir kişi nasıl misyoner olur? Kilise’nin bir kurum olarak misyonda oynadığı rol nedir? Kurtuluş müjdesini yayma amacını güden misyonerlik girişimleri ve gayretleri hakkındaki bu tür soruları fazla düşünmüyoruz....

daha fazla bilgi edinin