İlk Misyonerleri Göndermek | Elçilerin İşleri 12:25-13:4

Tam Bir Cesaretle Elçilerin İşleri Serisi Serinin Devamı Serinin Devamı İlk Misyonerleri Göndermek Misyoner nedir? Bir kişi nasıl misyoner olur? Kilise’nin bir kurum olarak misyonda oynadığı rol nedir? Kurtuluş müjdesini yayma amacını güden misyonerlik...