Galatyalılar (John V. Fesko)

Galatyalılar (John V. Fesko)

Galatyalılar Galatyalılar Üzerine Yorum Kitabı Bu kitabın amacı Yeni Antlaşma’ya açıklayıcı yorum getirmektir. Serinin asıl amacıysa bu açıklamanın son derece dikkatli ve özenli olmasını sağlamak, Tanrı’yı dak noktasına yerleştirmek, konuyu kurtarıcı-tarihsel bir...