Üçlü Birlik Nedir?

Üçlü Birlik Nedir?

Üçlü Birlik Kavramını Hiç Merak Ettiniz Mi? Ülkemizde en çok yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi, “Tevhid’te Teslis” (Üçlü-Birlik) inancıdır. Tek Tanrılı inançlar arasında bu konuda tek farklı olan inanç Hristiyanlık’tır. Çünkü Hristiyanlık, tek Tanrı derken, aynı...
İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih için kullanılan başka bir sıfat da Tanrı Oğlu kavramıdır. Eski Antlaşma (Tevrat, Zebur)’da bu kelime daha çok doğaüstü varlıklar veya melekler için kullanılmıştır (Mezmurlar 8:6, Eyüp 38:7, Daniel 3:25). Ancak Eski Antlaşma’da Mesih için...