İsa Mesih’in Göğe Yükselişi | Elçilerin İşleri 1:9-11

Fikret Böcek: Evet biraz önce Luka 24’ü okuduk. Luka 24’te İsa’nın nasıl göğe alındığını da işitmiş olduk. Bugün Palmiye pazarından, Paskalya pazarından sonra göğe alınış konusuna geleceğiz ama bugün İsa’nın göğe alındığı pazar değil. Bugün...