Diriliş Bayramı 2023

Diriliş Bayramı 2023

Bir Kadının Tanıklığı | Yuhanna 20:1-18 09 Nisan 2023   Birinci yüzyıldan beri, insanlar kendilerini ve başkalarını İsa’nın ölümden dirilmediğine inandırmaya çalışıyorlar. Bunun ilk örneğini Matta İncili’nde görüyoruz. Yahudalı Yahudi önderler İsa’nın mezarının...
Çarmıha Giden Yol Serisi

Çarmıha Giden Yol Serisi

Mesih’in Zafer Geçiti | Matta 21:1-11 02 Nisan 2023   Rabbin sevgili ev halkı, İsrail halkının sürgünden dönüp Yeruşalim’in surlarını onarıp şehre tekrar yerleşmelerinin üzerinden yaklaşık 400 yıl geçmişti ve kuşaklar boyudur Yahve kendi halkına hiçbir...
Romalılar Serisi

Romalılar Serisi

İman Yasası: Kötü Kişiyi Aklayan Tanrı | Mezmur 32; Romalılar 4:1-12 16 Nisan 2023   Eureka: Eureka! Amerika’nın batı eyaletlerinde altın arayan altın madencileri California eyaletinin kuzeyine geldiklerinde bol bol altın bulmuşlardı. Böylece, ‘işte onu buldum’...
Vahiy Serisi

Vahiy Serisi

Kim Dayanabilir? | Vahiy 6:12-17 01 Kasım 2020Kim Dayanabilir?Rab İsa Mesih’in Sevgili Kilisesi, Geçen haftalarda özellikle Vahiy 4-7 bölümlerindeki yedi mührün açılışına baktık. İlk dört mührün açılışında, mahşerin dört atlısının Kelam'ın vaaz edilmesiyle bağlantılı...
Koloseliler 2020 Serisi

Koloseliler 2020 Serisi

Mesih’teki Birliğimiz: Vaftiz Gerçeği | Koloseliler 2:9-15 21 Şubat 2021Mesih’teki Birliğimiz: Vaftiz GerçeğiKoloseliler 2:9’da Pavlus Mesih’i gerçek ve tam bir insan olarak tanıtıyor. Çarmıha gerildiği gün yeryüzünün sarsıldığı ve göklerin karardığı Galile...