Hristiyanlık » Hristiyanların Kiliseye Giderken Giydikleri Özel Bir Kıyafeti Var Mıdır?
Hristiyanların Kiliseye Giderken Giydikleri Özel Bir Kıyafeti Var Mıdır?

Hristiyanların Kilise İçin Giydikleri Özel Kıyafeti Var Mıdır?

 

Hristiyanların kiliseye giderken kesin olarak nasıl giyinmeleri gerektiğine dair mutlak kurallar yoktur. Mezhepler (Katolik, Ortodoks, Protestan) arasında bazı farklılıklar olmakla beraber genel olarak beklenen kiliseye ibadete giderken insanların temiz, genel ahlak kurallarına uygun kıyafetler giymesi şeklinde ifade edilebilir. Sonuçta Tanrı’nın yeryüzündeki evine giderken nasıl kendi büyüklerimizi ziyaret ettiğimizde kıyafet ve saygı konusunda dikkatli davranıyorsak Kilisede de dikkatli olmak zorundayız.


Hristiyan Kaynaklar

Hristiyantube: Hristiyanların kiliseye giderken ibadet kıyafeti var mıdır? 

Christianitytoday

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Müjde Nedir?

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın