Hristiyanlık » Bilim ve Tarih » Isa Mesih Gerçekten Ölümden Dirildi mi?
Isa Mesih Gerçekten Ölümden Dirildi mi?

İsa Mesih Gerçekten de Ölümden Dirildi mi?

Yazar: Darlene Böcek

Bir çok insan İsa Mesih’in dirilişinin bir inanç meselesi olduğunu düşünür. Gerçek Hristiyanların, İsa’nın doğru bir yaşam yaşadığına, çarmıhta öldüğüne ve ölümden dirildiğine “inandıklarını” düşünürler.

Tarihsel Belgeler

Aslına bakacak olursanız, Hristiyanların İsa hakkında söylediklerinin çoğu bir inanç meselesi değil, aslında bir tarih meselesidir. Tarihsel belgeler üzerinde yapılan bir araştırma, mantıklı bir şüphenin ötesinde İsa’nın var olduğunu kanıtlıyor. Ancak bu belgelerdeki kayıtlar, Yahudilerin hayatlarında, bildikleri hayatı reddetmelerine ve farklı bir şeye sarılmalarına neden olan önemli bir olayın gerçekleşmiş olduğuna işaret ediyor.

Bu değişikliğin onu tanıyanların başına geldiğini gösteren tarihsel kanıtlar, bunun bir sebebi olması gerektiğini gösteriyor. Yahudi kaynakları onun harika işlerinden bahsediyor. Talmud kitabı, İsa’dan daha önce hiç görülmemiş mucizevi yetenekler sergileyen bir büyücü olarak bahsediyor.

Kendisi Hristiyan olmayan Yahudi tarihçi Yosefus’un sözleriyle:

“Ona gerçekten insan demek gerekirse, bilge bir adam olan İsa bu sıralarda yaşadı. Çünkü o, şaşılacak işler yapan, hakikati memnuniyetle kabul edenlerin öğretmeniydi. Birçok Yahudiyi ve çoğu Yunanlıyı kazandı. O Mesih’ti. Ve aramızdaki önde gelen adamların suçlaması üzerine Pilatus onu çarmıha gerdiğinde, onu önceden sevenler durmadı. Tanrı’nın peygamberleri bu şeyleri ve O’nun hakkında başka binlerce mucizeyi önceden bildirdiği için, onlara üçüncü bir gün yeniden canlanmış olarak göründü. Ve onun adıyla anılan Hristiyan kabilesi, bugüne kadar hâlâ ortadan kalkmadı.” Flavius Yosefus: Yahudilerin Eski Gelenekleri, Kitap 18, Bölüm 3, 3 [36]

Üç Ana Kanıt

Üç ana kanıt Mesih’in Dirilişinin tarihselliğini gösterir.

  • Roma kaynakları tarafından belgelenen, çarmıha gerilerek öldüğünün kesinliği. (Tacitus, Mara bar Serapion, Suetonius, Genç Pliny, Thallus, Trallesli Phlegon ve diğerleri.)
  • 500’den fazla kişinin onu canlı gördüğüne oybirliğiyle ve sarsılmaz bir şekilde tanıklık eden takipçilerinin yazıları. Bu tanıklıklar toplanıp değerlendirildiği için şimdi Yeni Antlaşma’da bulunuyor.
  • Bu iddiaları ortaya atanların değişen yaşamları. Sadece ailelerine ve kültürlerine karşı gelmekle kalmadılar, gördükleri gerçekler için ölmeye de razı oldular. Açıkça: İnsanlar doğru olduğunu düşündükleri bir yalan için ölürler. Ancak insanlar, özellikle işkence altında, yalan olduğunu bildikleri bir yalan için asla ölmezler.
  • Dördüncü bir kanıt, yeni bir fikirden dolayı değil, İsa Mesih’in dirilişinin takipçilerinin hayatlarındaki gücünden dolayı Roma İmparatorluğu’nun dünyasındaki süratlı değişimdir.

 

Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. 6 Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler. Bundan sonra Yakup’a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. 1. Korintililer 15:3-8

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın