Yazılar » Kalvinizm’in Beş Maddesi
Kalvinizm’in Beş Maddesi

Kalvinizm’in Beş Maddesi

Yazar: Prof. Dr. Loraine Boettner

1 – Tamamen Yetersizlik veya Tamamen Bozulmuşluk

Günaha düşüş nedeniyle insan kendi kendisine müjdeye inanamaz. Günahkâr, Tanrı’yla ilgili konulara ölü, kör ve sağırdır; yüreği hilekâr ve çaresiz bir şekilde çürüktür. İradesi, kötü olan doğasına köle olmasından ötürü özgür değildir bu yüzden ruhsal konularda kötülüğe karşılık iyiliği seçmez, seçemez. Bunun sonucu olarak, bir günahkârın Mesih’e gelmesi için Ruh’un yardımından çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Ruh, günahkârı ölü konumundan diriltir ve ona yeni bir doğa verir. İman, insanın içerisinde katkısının bulunduğu bir şey değil tamamen Tanrı’nın armağanıdır – iman günahkârın Tanrı’ya değil, Tanrı’nın günahkâra olan armağanıdır.

2 – Şartsız Seçim

Tanrı’nın dünyanın kuruluşundan önce bazı belirli kişileri kurtuluşa seçmesi tamamen her şeye egemen olan iradesinden kaynaklanmaktadır. Tanrı’nın belirli günahkârları seçmesinin nedeni, önceden görülen iman veya tövbe gibi koşullara bağlı değildir. Tam tersine, Tanrı seçtiği her bir kişiye iman ve tövbe vermektedir. İman ve tövbe Tanrı’nın seçiminin nedenleri değil sonuçlarıdır. Tanrı, her şeye hâkim bir şekilde seçtiklerini Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla Mesih’i istekli bir şekilde kabul etmeye yönlendirir.  Böylece günahkârın Mesih’i seçmesi değil, Tanrı’nın günahkârı seçmesi kurtuluşun en büyük nedenidir.

3 – Kısıtlı Kefaret

Mesih’in kurtaran işinin amacı sadece seçilmişleri kurtarmak ve kurtuluşlarını güvence altına almaktır. O’nun ölümü belirli günahkârların günahlarının hakettiği cezanın tam olarak ödendiği bir kefarettir. Seçilmişlerin günahlarının ortadan kaldırılmasına ek olarak, Mesih’in kurtarışı, kendisini onlarla birleştiren iman da dahil olmak üzere kurtuluş için gerekli olan herşeyi güvence altına almıştır. İman armağanı şaşmaz bir şekilde Mesih’in uğruna öldüğü herkese Ruh tarafından verilmekte bu yüzden de kurtuluşları garanti altına alınmaktadır.

4 – Ruh’un Etkin Çağrısı veya Karşı Konulamaz Lütuf

Müjdeyi duyan herkese yapılmış olan dışsal çağrıya ek olarak Kutsal Ruh, seçilmişleri içsel olarak çağırarak kurtarır. Yalnızca seçilmişler için olan bu içsel çağrı reddedilemez; her zaman iman ile sonuçlanır. Bu özel çağrı aracılığıyla Ruh, günahkârları karşı konulamaz bir şekilde Mesih’e çeker. Ruh hiçbir şekilde kurtuluşu uygulama görevinde insan iradesi tarafından kısıtlanmamıştır ve başarıya ulaşmak için hiçbir şekilde insanın işbirliğine bağlı değildir. Ruh lütufkâr bir şekilde seçilmiş bir günahkârın iman etmesini, tövbe etmesini ve özgürce ve isteyerek Mesih’e gelmesini sağlar. Bu yüzden Tanrı’nın lütfu asla yenilemez ve hiçbir zaman verilmek üzere belirlendiği kişinin kurtuluşunu sağlamakta başarısız olmaz.

5 – İmanlıların Sona Kadar Dayanmaları

Tanrı tarafından seçilen, Mesih tarafından kurtarılan ve Ruh tarafından kendilerine iman verilen herkes sonsuzlarca kurtulmuştur. Bu kişiler Her Şeye Gücü Yeten Tanrı tarafından imanda korunurlar ve böylece sona kadar dayanırlar.

Kalvinizm’e göre:

Kurtuluş, Üçlü Birlik olan Tanrı’nın her şeye gücü yeten iradesiyle gerçekleşir. Baba insanları seçmiş, Oğul bu kişiler için ölmüş, Kutsal Ruh seçilmişlerin istekli bir şekilde müjdeye itaat etmelerini sağlayarak Mesih’in ölümünü onlarda etkin kılmıştır. Bütün süreç (seçilme, kurtarılma, yeniden doğma) Tanrı’nın işidir ve sadece lütuf aracılığıyladır. Bu şekilde insan değil Tanrı, kurtuluş armağanın kimlerin alacağını belirler.

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın