Yazılar » Kutsal Hafta Çizilge
Kutsal Hafta Çizilge

(Daha yüksek kaliteli resim için buraya tıklayınz…Kutsal-hafta-cizilge-ipk 2024)

Son Haftası

Bu çizelge İsa’nın yeryüzündeki yaşamının son haftası olan Kutsal Hafta’yı (ya da Istırap Haftası) göstermektedir: Palmiye Pazarından Paskalya Pazarına kadar. Yatay eksen zamanı, dikey eksen ise mekânı göstermektedir. Çizgilerin yakınlığı kimin kiminle etkileşimde bulunduğunu göstermektedir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incillerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu grafik bir yorumdur; Kutsal Hafta anlatısındaki bazı olayların zamanlaması tartışmaya açıktır.

Kaynakları

Mesih’in yeryüzündeki yaşamının son haftasına dair dört farklı anlatıya sahip olmak, Kutsal Yazılar’da kaydedilen olayların derinliğini ve önemini anlamak için yalnızca yararlı değil, aynı zamanda gereklidir. Her bir İncil yazarı -Matta, Markos, Luka ve Yuhanna- anlatıya farklı bir bakış açısı ve vurgu getirerek Mesih’in misyonu ve öğretilerine dair kavrayışımızı zenginleştirir. Tıpkı bir davadaki tanıkların bakış açılarına ya da deneyimlerine göre ayrıntıları farklı hatırlayabilmeleri gibi, İncil anlatıları da İsa Mesih’in yaşamı ve hizmetiyle ilgili benzersiz bilgiler sunar. Dahası, olayların sıralanışındaki farklılıklar anlatıların özgünlüğünün altını çizerek bunların yalnızca karbon kopyalar değil, Hristiyan inancının temel gerçeklerini doğrulayan bağımsız tanıklıklar olduğunu gösterir.

(Orijınal: Biblegateway.com; Çeviri projesi: İzmir Protestan Kilisesi)

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın