Hristiyanlık » Kutsal Kitap değiştirildi mi?
Kutsal Kitap değiştirildi mi?

Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?

Kutsal Kitap, Türkiye’de daha çok bilinen adıyla İncil dünyada en çok okunan kitapların başında gelir. Zaman zaman İncil’in değiştirildiği, bazı metinlerin ve ayetlerin çıkarıldığı gibi görüşler dile getirilmektedir.

Bu görüşleri ileri sürenler genelde savlarını MS 325 yılında gerçekleşen İznik Konsiline dayandırmaktadırlar. Kesin olan şudur ki İznik Konsilinde alınan kararlar ve onaylanan İznik İnanç Bildirisi tüm Hristiyan mezhepleri tarafından ortak olarak kabul edilen metinlerdir.

Tarihsel ve Arkeolojik Doğruluk

İncil’in değiştiği iddiasına dönersek, değişmediği üzerine en önemli kanıtlardan birisi İncil’in eski el yazmalarının bolluğudur. Ayrıca bilim insanları yaptıkları metin incelemeleri ve araştırmaları sonucunda çok eski dönemden beri yazılan el yazmalarının aynı olduğunu doğrulamışlardır. Bir diğer önemli kanıt ise İncil’in tarihsel ve arkeolojik doğruluğudur. Hem Eski Ahit hem de Yeni Ahit’te anlatılan olaylar, bahsedilen tarihi yer ve uygarlıklar günümüzde arkeolojik olarak da kanıtlanmıştır.

Vahiy 22:18-19 İncil’in değişmezliğinin en önemli kanıtı olarak karşımızda durmaktadır: “Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim ki bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.”


Hristiyan Kaynaklar

Kutsalkitap.org:Kutsal kitap değiştirildi mi?

İsasenibekliyor.com:Kutsal kitap değiştirildi mi?

Hristiyan Dışı Kaynaklar

Quora.com:How Has the bible changed over time

History.com: Topic Religion

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi  1629 Cyril Lucar ya da Lucaris, 1572 yıllında Yunanistan’da doğmuştur. İstanbul Grek Ortodoks Patrikliğine kadar yükselmiş olmasına rağmen, Cyril 16. yüzyıl Kalvinizm’inden oldukça etkilenmiştir. Sonuç olarak da, Protestan Reform...

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi Yazar: Dr. Lee Irons Kilisede “Elçilerin İnanç Açıklaması”nı okuduğumuzda, İsa’nın “Pontus Pilatus yönetiminde acı çektiği, çarmıha gerildiği, öldüğü ve gömüldüğü” ifadesiyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Fakat diğerine, “Cehenneme indi” ifadesine...

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? Edward Donnelly Reform olarak adlanlandırılmak ne anlama gelir? Tarihsel olarak cevaplayabilir ve açıklayabiliriz ki bu kelime on altıncı yüzyıl Protestan Reformasyonuna işaret etmektedir. Kutsal Kitapsal gerçeğin şaşkınlık uyandıran yeniden...

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Müjde Nedir?

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın