Hristiyanlık » Kutsal Kitap değiştirildi mi?
Kutsal Kitap değiştirildi mi?

Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?

Kutsal Kitap, Türkiye’de daha çok bilinen adıyla İncil dünyada en çok okunan kitapların başında gelir. Zaman zaman İncil’in değiştirildiği, bazı metinlerin ve ayetlerin çıkarıldığı gibi görüşler dile getirilmektedir.

Bu görüşleri ileri sürenler genelde savlarını MS 325 yılında gerçekleşen İznik Konsiline dayandırmaktadırlar. Kesin olan şudur ki İznik Konsilinde alınan kararlar ve onaylanan İznik İnanç Bildirisi tüm Hristiyan mezhepleri tarafından ortak olarak kabul edilen metinlerdir.

Tarihsel ve Arkeolojik Doğruluk

İncil’in değiştiği iddiasına dönersek, değişmediği üzerine en önemli kanıtlardan birisi İncil’in eski el yazmalarının bolluğudur. Ayrıca bilim insanları yaptıkları metin incelemeleri ve araştırmaları sonucunda çok eski dönemden beri yazılan el yazmalarının aynı olduğunu doğrulamışlardır. Bir diğer önemli kanıt ise İncil’in tarihsel ve arkeolojik doğruluğudur. Hem Eski Ahit hem de Yeni Ahit’te anlatılan olaylar, bahsedilen tarihi yer ve uygarlıklar günümüzde arkeolojik olarak da kanıtlanmıştır.

Vahiy 22:18-19 İncil’in değişmezliğinin en önemli kanıtı olarak karşımızda durmaktadır: “Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim ki bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.”


Hristiyan Kaynaklar

Kutsalkitap.org:Kutsal kitap değiştirildi mi?

İsasenibekliyor.com:Kutsal kitap değiştirildi mi?

Hristiyan Dışı Kaynaklar

Quora.com:How Has the bible changed over time

History.com: Topic Religion

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın