Hristiyanlıkta 3 ana mezhep bulunmaktadır. Bunlar Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık’tır. İsa Mesih ve havarilerin döneminde yani erken Hristiyanlık döneminde mezhepler bulunmamaktaydı.

daha fazla bilgi edinin