İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Bakireden Nasıl Doğmuş Olabilir? Bakireden doğum doktrini çok önemlidir (Yeşaya 7:14; Matta 1:23; Luka 1:27, 34). İlk olarak Kutsal Kitap’ın bu olayı nasıl tanımladığına bir bakalım. Meryem’in, “Bu nasıl olur?” sorusuna karşılık (Luka 1:34), Cebrail şöyle demişti:...