Hristiyanlık » İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?
İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Bakireden Nasıl Doğmuş Olabilir?

Bakireden doğum doktrini çok önemlidir (Yeşaya 7:14; Matta 1:23; Luka 1:27, 34).

İlk olarak Kutsal Kitap’ın bu olayı nasıl tanımladığına bir bakalım. Meryem’in, “Bu nasıl olur?” sorusuna karşılık (Luka 1:34), Cebrail şöyle demişti: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak” (Luka 1:35).

Melek, Meryem’le evlenmekten korkmaması için Yusuf’a, “Onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır”sözleriyle cesaret vermişti (Matta 1:20). Matta, bakirenin, “Kutsal Ruh’tan gebe olduğunun anlaşıldığını” bildirir (Matta 1:18). 

Tanrı, Kadından Doğan Öz Oğlu’nu Gönderdi

Galatyalılar 4:4 de, “Tanrı, kadından doğan öz Oğlu’nu gönderdi” diyerek bakireden doğumu öğretir. Bu ayetlerden, İsa’nın doğumunun Kutsal Ruh’un Meryem’in bedeninde etkin olmasının sonucu olduğu kesinlikle açıktır. Bu iş için maddi olmayan (Ruh) ve maddi olan (Meryem’in rahmi) kullanılmıştı. Meryem tabii ki kendi kendine hamile kalamayacak olduğundan sadece bir “araç”tı. İsa’nın beden alıp insan olması mucizesini ancak Tanrı gerçekleştirebilirdi.

Ancak, Meryem’le İsa arasındaki fiziksel bağlantıyı inkâr etmek İsa’nın gerçekten insan olmadığını ima eder. Kutsal Yazılar, İsa’nın tamamen insan olduğunu ve bizimki gibi fiziksel bir bedeni olduğunu öğretir. İsa bu bedeni Meryem’den almıştır. İsa aynı zamanda sonsuz ve günahsız bir doğaya sahip olarak tamamen de Tanrı’ydı (Yuhanna 1:14; 1 Timoteos 3:16; İbraniler 2:14-17).

Kusursuz Bir İnsan

İsa günah içinde doğmamıştı, yani günahlı bir doğası yoktu (İbraniler 7:26). Günahlı doğa baba aracılığıyla nesilden nesile geçiyor gözükmektedir (Romalılar 5:12, 17, 19). Bakireden Doğuş, günahlı doğanın aktarılmasını engellemiş ve sonsuz Tanrı’nın kusursuz bir insan olmasına izin vermiştir.

Kaynakça

Samsun Kilisesi: Bakireden doğum neden çok önemlidir?

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın