Hristiyanlık » İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?
İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Bakireden Nasıl Doğmuş Olabilir?

Bakireden doğum doktrini çok önemlidir (Yeşaya 7:14; Matta 1:23; Luka 1:27, 34).

İlk olarak Kutsal Kitap’ın bu olayı nasıl tanımladığına bir bakalım. Meryem’in, “Bu nasıl olur?” sorusuna karşılık (Luka 1:34), Cebrail şöyle demişti: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak” (Luka 1:35).

Melek, Meryem’le evlenmekten korkmaması için Yusuf’a, “Onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır”sözleriyle cesaret vermişti (Matta 1:20). Matta, bakirenin, “Kutsal Ruh’tan gebe olduğunun anlaşıldığını” bildirir (Matta 1:18). 

Tanrı, Kadından Doğan Öz Oğlu’nu Gönderdi

Galatyalılar 4:4 de, “Tanrı, kadından doğan öz Oğlu’nu gönderdi” diyerek bakireden doğumu öğretir. Bu ayetlerden, İsa’nın doğumunun Kutsal Ruh’un Meryem’in bedeninde etkin olmasının sonucu olduğu kesinlikle açıktır. Bu iş için maddi olmayan (Ruh) ve maddi olan (Meryem’in rahmi) kullanılmıştı. Meryem tabii ki kendi kendine hamile kalamayacak olduğundan sadece bir “araç”tı. İsa’nın beden alıp insan olması mucizesini ancak Tanrı gerçekleştirebilirdi.

Ancak, Meryem’le İsa arasındaki fiziksel bağlantıyı inkâr etmek İsa’nın gerçekten insan olmadığını ima eder. Kutsal Yazılar, İsa’nın tamamen insan olduğunu ve bizimki gibi fiziksel bir bedeni olduğunu öğretir. İsa bu bedeni Meryem’den almıştır. İsa aynı zamanda sonsuz ve günahsız bir doğaya sahip olarak tamamen de Tanrı’ydı (Yuhanna 1:14; 1 Timoteos 3:16; İbraniler 2:14-17).

Kusursuz Bir İnsan

İsa günah içinde doğmamıştı, yani günahlı bir doğası yoktu (İbraniler 7:26). Günahlı doğa baba aracılığıyla nesilden nesile geçiyor gözükmektedir (Romalılar 5:12, 17, 19). Bakireden Doğuş, günahlı doğanın aktarılmasını engellemiş ve sonsuz Tanrı’nın kusursuz bir insan olmasına izin vermiştir.

Kaynakça

Samsun Kilisesi: Bakireden doğum neden çok önemlidir?

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi  1629 Cyril Lucar ya da Lucaris, 1572 yıllında Yunanistan’da doğmuştur. İstanbul Grek Ortodoks Patrikliğine kadar yükselmiş olmasına rağmen, Cyril 16. yüzyıl Kalvinizm’inden oldukça etkilenmiştir. Sonuç olarak da, Protestan Reform...

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi Yazar: Dr. Lee Irons Kilisede “Elçilerin İnanç Açıklaması”nı okuduğumuzda, İsa’nın “Pontus Pilatus yönetiminde acı çektiği, çarmıha gerildiği, öldüğü ve gömüldüğü” ifadesiyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Fakat diğerine, “Cehenneme indi” ifadesine...

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? Edward Donnelly Reform olarak adlanlandırılmak ne anlama gelir? Tarihsel olarak cevaplayabilir ve açıklayabiliriz ki bu kelime on altıncı yüzyıl Protestan Reformasyonuna işaret etmektedir. Kutsal Kitapsal gerçeğin şaşkınlık uyandıran yeniden...

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Müjde Nedir?

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın