Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesini kullanmak doğru mudur?

Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesini kullanmak doğru mudur?

Baba Tanrı İfadesi Doğru Mudur?  Tanrı’nın çocuğu olma ve O’na “Baba” deme hakkı, yalnızca yeniden doğmuş Hıristiyanların sahip olduğu bir lütuftur. Yuhanna İncilinde bize, Tanrı’nın Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak imanla kabul eden herkese...
Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir?

Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir?

Tanrı’nın Babalığı Kutsal Yazılarda Tanrı’yı ​​tanımlamak için kullanılan birçok farklı isim vardır. Tanrı’nın tüm isimleri birçok yönden önemli olmakla birlikte, “Abba Baba” ismi, O’nun insanlarla nasıl ilişki kurduğunu anlamada...
Üçlü Birlik Nedir?

Üçlü Birlik Nedir?

Üçlü Birlik Kavramını Hiç Merak Ettiniz Mi? Ülkemizde en çok yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi, “Tevhid’te Teslis” (Üçlü-Birlik) inancıdır. Tek Tanrılı inançlar arasında bu konuda tek farklı olan inanç Hristiyanlık’tır. Çünkü Hristiyanlık, tek Tanrı derken, aynı...
İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Bakireden Nasıl Doğmuş Olabilir? Bakireden doğum doktrini çok önemlidir (Yeşaya 7:14; Matta 1:23; Luka 1:27, 34). İlk olarak Kutsal Kitap’ın bu olayı nasıl tanımladığına bir bakalım. Meryem’in, “Bu nasıl olur?” sorusuna karşılık (Luka 1:34), Cebrail şöyle demişti:...