Hristiyanlık » Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir?
Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir?

Tanrı’nın Babalığı

Kutsal Yazılarda Tanrı’yı ​​tanımlamak için kullanılan birçok farklı isim vardır. Tanrı’nın tüm isimleri birçok yönden önemli olmakla birlikte, “Abba Baba” ismi, O’nun insanlarla nasıl ilişki kurduğunu anlamada Tanrı’nın en önemli isimlerinden biridir. Abba kelimesi, “Baba” anlamına gelen Aramice bir kelimedir. Sevgiyi, güveni ve güveni ifade eden yaygın bir terimdi. Abba, bir baba ile çocuğu arasındaki yakın ve mahrem ilişkiyi ve ayrıca küçük bir çocuğun “babasına” duyduğu çocuksu güveni ifade eder.

Abba’yı her zaman Kutsal Yazılarda Baba kelimesi izler ve bu ifade üç pasajda bulunur. Markos 14:36’da İsa, Gethsemane’deki duasında Babasına “Abba, Baba” diye hitap eder. Romalılar 8:15’te, bizi Tanrı’nın çocukları ve Mesih’in mirasçıları yapan Ruh’un evlat edinme işiyle ilgili olarak “Abba, Baba”dan söz edilir. Galatyalılar 4:6’da, yine evlat edinme bağlamında, Ruh yüreklerimizde, “Abba, Baba” diye haykırır. Abba ve Baba terimleri birlikte, Tanrı’nın babalığını iki kez vurgular.

Hepimiz O’nun Yaratıklarıyız

Hepimiz O’nun yaratıklarıyız ve O’nun yetkisi ve egemenliği altındayız ve hepimiz O’nun tarafından yargılanacağız, ancak Tanrı’nın çocuğu olma ve O’na “Baba” deme hakkı, yalnızca yeniden doğmuş Hristiyanların sahip olduğu bir lütuftur. Yuhanna İncilinde bize, Tanrı’nın Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak imanla kabul eden herkese Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdiğini de söyler (Yuhanna 1:12 –13). Tanrı, Oğlu İsa Mesih’e ve O’nun aracılığıyla evlat edindiği tüm çocuklarına sevgisini gösterir.

 Yeniden doğduğumuzda (Yuhanna 3:1–8), Tanrı’nın ailesine evlat edinildik, günahın lanetinden kurtulduk ve Tanrı’nın mirasçıları olduk (Romalılar 8:17; Galatyalılar 4:7)

Kaynakça

Got Question : Father God

Got Question : Abba Father


Hristiyan Kaynaklar

Kutsalkitap.org: Tanrı’nın adı nedir?

Churchjesuschrist.org: No other gods

Desiringod.org: Are gods province and gods sovereigtny the same

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın