Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Yazan: Toğrul Salamzade Üçlü Birlik Üçlü-Birlik, Hristiyanlık inancında bel kemiği görevi yapan öğretilerden biridir. Hristiyanlık dışındaki dinler, tarikatlar veya kült gruplar Üçlü-Birliği kabul etmeseler de, Kutsal Kitap’ta bu öğretiyi görmek kesinlikle mümkündür....
Kutsal Ruh Kimdir?

Kutsal Ruh Kimdir?

Kutsal Ruh, Kutsal Üçlü-Birliğin Üçüncü Kişisidir Yazar: Toğrul Salamzade Tanrı, sonsuz ve sınırsız bir varlıktır. Hristiyan teolojisinde Tanrı Üçlü-Birliktir; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh kişilerindedir. Bu yazıda odaklanılan Kişi, Kutsal Ruh’tur. Kutsal Ruh, Hristiyan...
Kutsal Ruh nedir ve kimdir?

Kutsal Ruh nedir ve kimdir?

Kutsal Ruh Nedir? Kutsal Ruh, Hristiyanlık’ta Üçlü Birlik (teslis) inancına göre Üçlü Birliğin üçüncü kişisidir. Baba ve Oğul ile birlikte Tanrı’nın ruhu olduğuna inanılır. İbranice’de Kutsal Ruh’u anlatan kelime, “Ruakh” olarak geçer ve enerji, nefes, rüzgar anlamına...
Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesini kullanmak doğru mudur?

Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesini kullanmak doğru mudur?

Baba Tanrı İfadesi Doğru Mudur?  Tanrı’nın çocuğu olma ve O’na “Baba” deme hakkı, yalnızca yeniden doğmuş Hıristiyanların sahip olduğu bir lütuftur. Yuhanna İncilinde bize, Tanrı’nın Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak imanla kabul eden herkese...
Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir?

Tanrı’nın Babalığı kavramı nedir?

Tanrı’nın Babalığı Kutsal Yazılarda Tanrı’yı ​​tanımlamak için kullanılan birçok farklı isim vardır. Tanrı’nın tüm isimleri birçok yönden önemli olmakla birlikte, “Abba Baba” ismi, O’nun insanlarla nasıl ilişki kurduğunu anlamada...