Üçlü Birlik Nedir?

Üçlü Birlik Nedir?

Üçlü Birlik Kavramını Hiç Merak Ettiniz Mi? Ülkemizde en çok yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi, “Tevhid’te Teslis” (Üçlü-Birlik) inancıdır. Tek Tanrılı inançlar arasında bu konuda tek farklı olan inanç Hristiyanlık’tır. Çünkü Hristiyanlık, tek Tanrı derken, aynı...
İsa Mesih Nasıl Tanrı olabilir?

İsa Mesih Nasıl Tanrı olabilir?

İsa Mesih Nasıl Tanrı Olabilir? Hristiyanlar tek olan Tanrı’nın kendini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şeklinde gösterdiğine inanırlar. Bu, Hristiyanların üç tanrıya değil bir Tanrı’ya inandıklarını gösterir. Kendisini üç farklı şekilde gösteren tek bir Tanrı. Tabi ki bu...
İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih için kullanılan başka bir sıfat da Tanrı Oğlu kavramıdır. Eski Antlaşma (Tevrat, Zebur)’da bu kelime daha çok doğaüstü varlıklar veya melekler için kullanılmıştır (Mezmurlar 8:6, Eyüp 38:7, Daniel 3:25). Ancak Eski Antlaşma’da Mesih için...
İsa Tanrı mıdır?

İsa Tanrı mıdır?

Tanrı İsa Son olarak İsa’nın kimliğinin en önemli boyutu, Tanrı olmasıdır. İncil’de bu konuda birçok ayet vardır. Bunlardan en ünlüleri Yuhanna kitabının giriş bölümündedir: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla...
İsa Mesih Peygamber Midir?

İsa Mesih Peygamber Midir?

İsa Peygamber Midir?  Kutsal Kitabı incelediğimizde peygamberlerin çeşitli vazifelere sahip olduklarını görürüz. Birincisi, peygamberler Tanrı’nın sözcüleridir. İsrail halkı, peygamber Samuel’den bir kral atamasını istediğinde, Tanrı Samuel’e şöyle...