Hristiyanlık » Tanrı » Kutsal Ruh nedir ve kimdir?
Kutsal Ruh nedir ve kimdir?

Kutsal Ruh Nedir?

Kutsal Ruh, Hristiyanlık’ta Üçlü Birlik (teslis) inancına göre Üçlü Birliğin üçüncü kişisidir. Baba ve Oğul ile birlikte Tanrı’nın ruhu olduğuna inanılır.

İbranice’de Kutsal Ruh’u anlatan kelime, “Ruakh” olarak geçer ve enerji, nefes, rüzgar anlamına gelir. Durmayan, sürekli hareket eden, yaratan, kontrol edilemeyen,  kısıtlanamayan bir güç.

Geçmişe Baktığımızda İşleyişini İlk Nerelerde Görebiliriz?

Geçmişe baktığımızda işleyişini ilk nerelerde görebiliriz? Tabi ki her şeyin başında, Yaratılış’ın ilk paragrafında görebiliriz. Yaratılış 2’de, “Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.” diye yazılmıştır. İşte Kutsal Ruh; bu kaosun, boşluğun, biçimsizliğin içinden yaşam, düzen ve güzellik yaratan Tanrı’nın Ruhu’dur.

Kutsal Ruh’u, Yaratılış’ın dışında da görebiliriz aslında. Kutsal Ruh sayesinde rüyaları ve görümleri yorumlayan Yusuf’ta, Buluşma Çadırı’nda, Tapınağın en kutsal alanını görkemle dolduran; Tanrı’nın planını, geleceğini gören ve İnanç Bildirgesi’nde Hristiyanlar’ın söylediği gibi peygamberleri konuşturan da O’dur.

Paraklit veya Faraklit (Latince: Paracletus ← Yunanca: παράκλητος Parakletos), Kutsal Kitap’ın orijinal dili Grekçe (Eski Yunanca) metinlerinde (Yuhanna 14, 16) Kutsal Ruh için, beraberinde gelen, anlamında kullanılan bir sıfattır.

Paraklit sözcüğü İncil’in Yuhanna 14:16, 14:26, 15:26 ve 16:7‘nci ayetleri ile Yuhanna’nın 1. mektubunun 2:1 numaralı ayetinde Kutsal Ruh’u anlatmak üzere kullanılmıştır. Sözcük Yeni Ahit‘in bazı İngilizce çevirilerinde Tesellici (Comforter) ya da Yardımcı/Tavsiyeci (Advocate) olarak çevrilmiştir. Sözcük Grekçe’de mahkemede yardım eden kişi anlamında da kullanılmıştır. Kumran Yazıtları ya da Ölü Deniz Tomarları olarak bilinen metinlerde sözcük Gerçeğin Ruhu olarak geçer. Hristiyan inancında Kutsal Ruh Tanrı’nın üç unsurundan birini tanımlamak için kullanılır.

İncil’de Paraklit İle İlgili Bölümler:

  • İncil -Yuhanna 14:15 Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.
  • İncil -Yuhanna 14:16-17 Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir “Yardımcı”, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.
  • İncil -Yuhanna 14:18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.
  • İncil -Yuhanna 14:19 Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. 20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.
  • İncil -Yuhanna 14:26 Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.
  • İncil -Yuhanna 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Bu ayetlerde açıkça görüldüğü gibi İsa, “Yardımcı”nın (adı bir şekilde yanlış yazılmış olsa bile Paraklit/Faraklit/Piriklit/Gerçeğin Ruhu/Kutsal Ruh fark etmez) havarilerinin içinde yaşayacağından, onların onu tanıyacağından bahsediyor. Ayrıca dünyanın onu görmeyeceğini ve tanımayacağını söylüyor. Muhammed havariler arasında yaşamadığı gibi, dünya onu görmüş ve tanımıştır.

Ayrıca İncil’in devamındaki bölümlerde Mesih’in ölümden dirildikten sonra öğrencilerine Kudüs’e gidip Kutsal Ruh’u almak için beklemelerini buyurmuştur.

Elçilerin İşleri 2. Bölüm

1- Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.

2- Ansızın gökten, güçlü bir yelin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.

3- Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.

4- İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar.

Görüldüğü üzere Kutsal Kitap’ta bahsi geçen Paraklit/Kutsal Ruh bir insan değildir.

Kaynakça

Kutsalkitap.org: Kutsal Ruh Nedir?


Hristiyan Kaynaklar

Got Questions: Kutsal Ruh nedir?

Britannica.org: Holy spirit 

 

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın