İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Bakireden Nasıl Doğmuş Olabilir? Bakireden doğum doktrini çok önemlidir (Yeşaya 7:14; Matta 1:23; Luka 1:27, 34). İlk olarak Kutsal Kitap’ın bu olayı nasıl tanımladığına bir bakalım. Meryem’in, “Bu nasıl olur?” sorusuna karşılık (Luka 1:34), Cebrail şöyle demişti:...
İsa Mesih Nasıl Tanrı olabilir?

İsa Mesih Nasıl Tanrı olabilir?

İsa Mesih Nasıl Tanrı Olabilir? Hristiyanlar tek olan Tanrı’nın kendini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şeklinde gösterdiğine inanırlar. Bu, Hristiyanların üç tanrıya değil bir Tanrı’ya inandıklarını gösterir. Kendisini üç farklı şekilde gösteren tek bir Tanrı. Tabi ki bu...
İsa Tanrı mıdır?

İsa Tanrı mıdır?

Tanrı İsa Son olarak İsa’nın kimliğinin en önemli boyutu, Tanrı olmasıdır. İncil’de bu konuda birçok ayet vardır. Bunlardan en ünlüleri Yuhanna kitabının giriş bölümündedir: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla...
İsa Mesih Peygamber Midir?

İsa Mesih Peygamber Midir?

İsa Peygamber Midir?  Kutsal Kitabı incelediğimizde peygamberlerin çeşitli vazifelere sahip olduklarını görürüz. Birincisi, peygamberler Tanrı’nın sözcüleridir. İsrail halkı, peygamber Samuel’den bir kral atamasını istediğinde, Tanrı Samuel’e şöyle...