Hristiyanlıkta Meryem’in yeri nedir?

Hristiyanlıkta Meryem’in yeri nedir?

Hristiyanlıkta Meryem Lütuf kelimesi “hak edilmemiş iyilik” anlamına gelir. Yani lütuf, hak etmediğimiz halde aldığımız bir nimettir. Meryem’in de tıpkı bizim gibi Tanrı’nın lütfuna ve bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. Luka 1:47’de belirttiği gibi,...
İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Nasıl Babasız (Bakireden) Doğdu?

İsa Bakireden Nasıl Doğmuş Olabilir? Bakireden doğum doktrini çok önemlidir (Yeşaya 7:14; Matta 1:23; Luka 1:27, 34). İlk olarak Kutsal Kitap’ın bu olayı nasıl tanımladığına bir bakalım. Meryem’in, “Bu nasıl olur?” sorusuna karşılık (Luka 1:34), Cebrail şöyle demişti:...
İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih için kullanılan başka bir sıfat da Tanrı Oğlu kavramıdır. Eski Antlaşma (Tevrat, Zebur)’da bu kelime daha çok doğaüstü varlıklar veya melekler için kullanılmıştır (Mezmurlar 8:6, Eyüp 38:7, Daniel 3:25). Ancak Eski Antlaşma’da Mesih için...