İkinci Seyahatname: Paganlara Vaaz | Elçilerin İşleri 17:16-34

Tam Bir Cesaretle Elçilerin İşleri Serisi İkinci Seyahatname: Paganlara Vaaz | Elçilerin İşleri 17:16-34 Rev. Fikret Böcek tarafından | Tam Bir Cesaretle: Elçilerin İşleri Serisi https://izmirprotestan.org/wp-content/uploads/2023/01/AUDIO-2020-02-23-13-58-57.m4a...