Üçüncü Seyahatname: Dünyanın Yaşamımızdaki Etkileri Geçen hafta Pavlus’un Antakya’daki kilisesine dönüp bir süre orada kaldığını (18:23) okumuştuk. Fakat Antakya’ya varır varmaz Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça...

daha fazla bilgi edinin