Üçüncü Seyahatname: Kilise İhtiyarlarına Bir Tembih Pavlus üçüncü misyon seyahatinde Efes’e gelip orada yaklaşık üç sene kadar kalmıştı. Üç sene çok çok uzun gibi görünüyor ama kilise işleri için o kadar da uzun gibi görünmüyor. Ama Pavlus’un...

daha fazla bilgi edinin