Alçakgönüllü ve Şefkatli Kurtarıcımız | Filipililer 2:1-11

  Rabbin sevgili ev halkı, 19. yüzyılda yaşamış bir pastör (Charles Spurgeon),  toplamı 89 bölümden oluşan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin içerisinde sadece bir bölümünde İsa’nın kendi yüreği hakkında konuştuğunu söyler. Matta 11:28-30. ayetler...