Hristiyanlar, Yahudilerin Kitabını Kabul Ediyor mu? İnanıyorlar mı? Bu soruya verilecek en kısa ve en doğru yanıt Evet’tir. Kutsal Kitap iki bölümden oluşur: Eski Ahit (Antlaşma) ve Yeni Ahit (Antlaşma). Hristiyanlar Yeni Antlaşmayı Eski Antlaşmanın bir tamamlayıcısı...

daha fazla bilgi edinin