Hristiyanlık » Hristiyanlar Yahudilerin Kitabını Kabul Edip İnanırlar Mı?
Hristiyanlar Yahudilerin Kitabını Kabul Edip İnanırlar Mı?

Hristiyanlar, Yahudilerin Kitabını Kabul Ediyor mu? İnanıyorlar mı?

Bu soruya verilecek en kısa ve en doğru yanıt Evet’tir. Kutsal Kitap iki bölümden oluşur: Eski Ahit (Antlaşma) ve Yeni Ahit (Antlaşma). Hristiyanlar Yeni Antlaşmayı Eski Antlaşmanın bir tamamlayıcısı olarak görürler. Gerçekten de iki kitap ayrıntılı bir şekilde okunup incelendiğinde ikisinin birbiriyle tam bir uyum ve bütünlük içinde olduğu görülmektedir.

Tanrı’nın Bütün Planı

İki kitap da aslında tam anlamıyla birbirini tamamlayan hatta bir bina gibi temelden başlayarak kat kat yükselmekte, her bir bölüm bir önceki bölümü geçersiz kılmadığı gibi anlamsal bir bütünlük içinde oldukları da görülmektedir. Başka bir deyişle, Tanrı’nın bütün planını görebilmekteyiz. Eski Ahit ya da Türkiye’de daha çok kullanımıyla Tevrat birçok ayette İsa’nın gelişini bize önceden müjdelemektedir. Örneğin Yeşaya 9:6-7 İsa’nın doğumunu müjdeler: “Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi baba, Esenlik Önderi olacak.” Yine Yeşaya 53’ncü bölüm ise bize İsa’nın nasıl Çarmıha gerildiğini anlatmaktadır.

Sonuç olarak Hristiyanlar Tevrat’ın ve İncil’in bir bütün olarak Tanrı’nın tüm planını açıkladığı metinler olarak kabul etmekte ve inanmaktadırlar.


Hristiyan Kaynaklar

Time: Jewish christian bible

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi  1629 Cyril Lucar ya da Lucaris, 1572 yıllında Yunanistan’da doğmuştur. İstanbul Grek Ortodoks Patrikliğine kadar yükselmiş olmasına rağmen, Cyril 16. yüzyıl Kalvinizm’inden oldukça etkilenmiştir. Sonuç olarak da, Protestan Reform...

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi Yazar: Dr. Lee Irons Kilisede “Elçilerin İnanç Açıklaması”nı okuduğumuzda, İsa’nın “Pontus Pilatus yönetiminde acı çektiği, çarmıha gerildiği, öldüğü ve gömüldüğü” ifadesiyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Fakat diğerine, “Cehenneme indi” ifadesine...

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? Edward Donnelly Reform olarak adlanlandırılmak ne anlama gelir? Tarihsel olarak cevaplayabilir ve açıklayabiliriz ki bu kelime on altıncı yüzyıl Protestan Reformasyonuna işaret etmektedir. Kutsal Kitapsal gerçeğin şaşkınlık uyandıran yeniden...

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Müjde Nedir?

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın