Hristiyanlık » Hristiyanlar Yahudilerin Kitabını Kabul Edip İnanırlar Mı?
Hristiyanlar Yahudilerin Kitabını Kabul Edip İnanırlar Mı?

Hristiyanlar, Yahudilerin Kitabını Kabul Ediyor mu? İnanıyorlar mı?

Bu soruya verilecek en kısa ve en doğru yanıt Evet’tir. Kutsal Kitap iki bölümden oluşur: Eski Ahit (Antlaşma) ve Yeni Ahit (Antlaşma). Hristiyanlar Yeni Antlaşmayı Eski Antlaşmanın bir tamamlayıcısı olarak görürler. Gerçekten de iki kitap ayrıntılı bir şekilde okunup incelendiğinde ikisinin birbiriyle tam bir uyum ve bütünlük içinde olduğu görülmektedir.

Tanrı’nın Bütün Planı

İki kitap da aslında tam anlamıyla birbirini tamamlayan hatta bir bina gibi temelden başlayarak kat kat yükselmekte, her bir bölüm bir önceki bölümü geçersiz kılmadığı gibi anlamsal bir bütünlük içinde oldukları da görülmektedir. Başka bir deyişle, Tanrı’nın bütün planını görebilmekteyiz. Eski Ahit ya da Türkiye’de daha çok kullanımıyla Tevrat birçok ayette İsa’nın gelişini bize önceden müjdelemektedir. Örneğin Yeşaya 9:6-7 İsa’nın doğumunu müjdeler: “Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi baba, Esenlik Önderi olacak.” Yine Yeşaya 53’ncü bölüm ise bize İsa’nın nasıl Çarmıha gerildiğini anlatmaktadır.

Sonuç olarak Hristiyanlar Tevrat’ın ve İncil’in bir bütün olarak Tanrı’nın tüm planını açıkladığı metinler olarak kabul etmekte ve inanmaktadırlar.


Hristiyan Kaynaklar

Time: Jewish christian bible

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın