40 Temel Hristiyan Doktrini

40 Temel Hristiyan Doktrini

40 Temel Hristiyan Doktrini  Tanrı birdir – Yeşaya 43:10; 44:6, 8; Yuhanna 17:3; 1 Kor. 8:5-6; Gal. 4:8-9  Üçlü Birlik vardır – 2 Korintliler 13:14; 1 Petrus 1:2  Tanrı’dan önce var olan ve sonra var olacak olan tanrılar yoktur – Yeşaya 43:10  Tanrı her şeyi...