Musa'nın  Zamanındaki AnlaşmaAntlaşma Teolojisine Bakış #7 Bugünlerde “antlaşma teolojisi” adı verilen teolojinin Kutsal Yazılar’daki açıklanışına odaklanarak Tanrı’yla ilişkimizi anlamaya çalışıyoruz. İşte, Kutsal Yazılar, hiçbir şeye gereksinimi olmayan ebedi...

daha fazla bilgi edinin